Τι είναι ο ΚΟΕ

logo big

 

Έτος ίδρυσης: 1984. Μέλος της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας (F.C.I.)
Έδρα: Άγιος Στέφανος Αττικής

Ο Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος, είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικό, αναγνωρισμένο το 1984 (3949/84 & 1263/03, Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών & 13/2014  Ειρηνοδικείο Μαραθώνα), μέλος της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας (F.C.I.) & του Ευρωπαϊκού της Τομέα. Είναι ο μόνος εκπρόσωπός τους στη χώρα μας, αρμόδιος για την Διατήρηση & Ανάπτυξη των Καθαρόαιμων Φυλών Σκύλων, καθώς & για την Καταγραφή & Σύνταξη Μητρώου αυτών στην Ελλάδα. Αριθμεί πάνω από 130.000 σκύλους από το 1984 μέχρι σήμερα. Είναι ο μόνος αρμόδιος για την έκδοση των Γενεαλογικών Χαρτών, οι οποίοι έχουν Διεθνή αναγνώριση. 

Σκοποί του Κ.Ο.Ε. είναι:

  • Η ανάπτυξη & βελτίωση όλων των Φυλών Καθαρόαιμων Σκύλων στην Ελλάδα μέσω της επιλεκτικής αναπαραγωγής που επιτυγχάνεται προβάλλοντας τα καλύτερα δείγματα (γεννήτορες), τα οποία διακρίνονται στις Εκθέσεις Μορφολογίας, στους Αγώνες Εργασίας & στους Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) που διοργανώνονται υπό την αιγίδα του Κ.Ο.Ε. σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς που ορίζει η F.C.I.
  • Η πρόκληση κοινωνικού ενδιαφέροντος για την υγεία & προστασία των σκύλων στην Ελλάδα, που έχοντας χαρακτήρα κοινωφελή, αναπτύσσει την ζωοφιλία.
  • Η ανάπτυξη οικολογικού & πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δια της μελέτης, έρευνας, σύνταξης Προτύπων, προώθησης & ανάπτυξης των Ελληνικών Φυλών Σκύλων, με στόχο την προβολή & την διεθνή τους αναγνώριση

Η πραγμάτωση των σκοπών επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων:

  • Με την αναγνώριση Κυνοφιλικών Ομίλων, Σωματείων μη κερδοσκοπικών, με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα αποδέχονται πλήρως το Καταστατικό & τον εκάστοτε ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό του Κ.Ο.Ε. & της F.C.I.
  • Με την διοργάνωση ή παροχή αδείας στους Κυνοφιλικούς Ομίλους για διοργάνωση Κυνολογικών εκδηλώσεων & πάσης φύσεως Κυνολογικών δραστηριοτήτων, που θα διέπονται από τους εκάστοτε Νόμους της χώρας μας, τους κανονισμούς της F.C.I. & του Κ.Ο.Ε.

 Ο Κ.Ο.Ε. διοργάνωσε την πρώτη Πανελλήνια Έκθεσή του τον Μάιο του 1991.

 

Καταστατικό

Καταστατικό ΚΟΕ

Εσωτερικός Κανονισμός

 

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΗΤΟΥ »