Αποτελέσματα Βαθμολογικού συστήματος {{pointyear}}Ανάκτηση βαθμολογίας, παρακαλώ περιμένετε....

{{errorMessage}}

A/A ΒΑΘΜΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
{{$index +1}} {{dog.points}} {{dog.ownergr}}
A/A ΒΑΘΜΟΙ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ
{{$index +1}} {{dog.points}} {{dog.dogname}} {{dog.ownergr}}
Συνολικός αριθμός σκύλων : {{dogs.length}}
A/A ΒΑΘΜΟΙ ΒΕΚ ΦΥΛΗ ΣΚΥΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
{{$index +1}} {{dog.points}} {{dog.bek}} {{dog.breedgr}} {{dog.dogname}} {{dog.ownergr}}
Συνολικός αριθμός σκύλων : {{dogs.length}}
PointSystem Developed by Christos Ioannou