Αίτηση για Βεβαίωση Ερασιτέχνη Εκτροφέα

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος επιθυμεί να λάβει Βεβαίωση Ερασιτέχνη Εκτροφέα οφείλει να υποβάλει στον ΚΟΕ την σχετική Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη συνοδευόμενη από επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση.

Εντυπο

Βιβλιάριο Εργασίας

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος επιθυμεί να λάβει μέρος σκύλος ιδιοκτησίας του σε Εξετάσεις Εργασίας ή Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων, οφείλει να αιτηθεί έγκαιρα (7 εργάσιμες ημέρες κατ΄ ελάχιστον) στον Κ.Ο.Ε. για την έκδοση του Βιβλιαρίου Εργασίας.

Εντυπο

Δήλωση γέννας

Ο Εκτροφέας οφείλει να υποβάλει στον ΚΟΕ τη ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΓΕΝΝΑΣ & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ εντός 30 ημερών από τη γέννηση των κουταβιών, υπογεγραμμένη στα σχετικά πεδία, από τον ιδιοκτήτη του επιβήτορα καθώς και από τον κτηνίατρο που έχει εξετάσει τα κουτάβια.

Εντυπο

Διεθνές Πιστοποιητικό Επίβασης

Το Πιστοποιητικό αυτό χρησιμοποιείται για περιπτώσεις που σκύλος εγγεγραμμένος στο Ελληνικό Γενεαλόγιο, κάνει επίβαση με θηλυκό σκύλο εγγεγραμμένο σε ξένο υπό την FCI Κυνολογικό Όμιλο, προκειμένου να καταχωρηθεί η γέννα στον Όμιλο αυτό.

Έντυπο

Διοργάνωση Εκθεσης

Κάθε Όμιλος που προτίθεται να διοργανώσει Έκθεση Μορφολογίας, αφού συμβουλευθεί τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κ.Ο.Ε. (Κεφάλαια III, IV, VI), συμπληρώνει & αποστέλλει στον Κ.Ο.Ε. τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία της Έκθεσης, την ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ, σφραγισμένη & υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο & τον Γενικό Γραμματέα του Ομίλου.

Εντυπο

Εγγραφή μέλους

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ στον ΚΟΕ γίνεται με την υποβολή του σχετικού εντύπου και την καταβολή του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, από οποιοδήποτε άτομο επιθυμεί να εγγραφεί, ανεξάρτητα από το αν είναι ιδιοκτήτης σκύλου.

 

Εντυπο

Επωνυμία εκτροφείου

Συστήνεται στην Επιλεκτική Αναπαραγωγή, η Κατοχύρωση Επωνυμίας Εκτροφείου, πριν από την Δήλωση της πρώτης γέννας ενός Εκτροφέα.
Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ από την F.C.I. γίνεται μέσω Κ.Ο.Ε. με την υποβολή του σχετικού εντύπου.

Ο χρόνος αναμονής είναι περίπου τρεις μήνες.

Εντυπο

Μεταβίβαση Ιδιοκτησίας

Κάθε Εκτροφέας παραδίδοντας στον νέο Ιδιοκτήτη τον Γενεαλογικό Χάρτη (Γ.Χ.) ενός κουταβιού, υπογεγραμμένο από αυτόν στο πεδίο που αναφέρεται το ονοματεπώνυμό του, πρέπει επίσης να παραδίδει την συμπληρωμένη & υπογεγραμμένη ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (δείγμα της οποίας εμπεριέχεται στον φάκελο που λαμβάνει από τον Κ.Ο.Ε., με τους Γενεαλογικούς Χάρτες κάθε γέννας). Σε αυτή θα πρέπει να έχει συμπληρώσει & τα στοιχεία του νέου Ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια ο νέος Ιδιοκτήτης συμπληρώνει αντίστοιχα στον Γ.Χ. το όνομά του & την ημερομηνία απόκτησης του σκύλου.
Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ θα πρέπει να αποσταλεί στον Κ.Ο.Ε. προς ενημέρωση των Αρχείων του.
Κάθε επόμενη Μεταβίβαση Ιδιοκτησίας Σκύλου θα πρέπει να δηλώνεται στον Κ.Ο.Ε. με την υποβολή νέου Εντύπου “ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ”.

Εντυπο

Μεταβίβαση Ιδιοκτησίας με ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΚΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κάθε Εκτροφέας παραδίδοντας στον νέο Ιδιοκτήτη τον Γενεαλογικό Χάρτη (Γ.Χ.) ενός κουταβιού, υπογεγραμμένο από αυτόν στο πεδίο που αναφέρεται το ονοματεπώνυμό του, πρέπει επίσης να παραδίδει την συμπληρωμένη & υπογεγραμμένη ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (δείγμα της οποίας εμπεριέχεται στον φάκελο που λαμβάνει από τον Κ.Ο.Ε., με τους Γενεαλογικούς Χάρτες κάθε γέννας). Σε αυτή θα πρέπει να έχει συμπληρώσει & τα στοιχεία του νέου Ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια ο νέος Ιδιοκτήτης συμπληρώνει αντίστοιχα στον Γ.Χ. το όνομά του & την ημερομηνία απόκτησης του σκύλου. Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ θα πρέπει να αποσταλεί στον Κ.Ο.Ε. προς ενημέρωση των Αρχείων του. Κάθε επόμενη Μεταβίβαση Ιδιοκτησίας Σκύλου θα πρέπει να δηλώνεται στον Κ.Ο.Ε. με την υποβολή νέου Εντύπου “ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ”. Κάθε ιδιοκτήτης κατά την μεταβίβαση του σκύλου του μπορεί να παρακρατήσει τα εκτροφικά του δικαιώματα.

Εντυπο

Πιστοποιητικά Πρωταθλητών

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται από τον Ιδιοκτήτη σκύλου ο οποίος έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για να αναδειχθεί Πρωταθλητής μίας εκ των Κατηγοριών: Ελλάδος, Νέων, Βετεράνων, Εκθέσεων, Μεγάλος, καθώς και Διεθνής Πρωταθλητής, εφόσον επιθυμεί την επιβεβαίωση του Τίτλου & την έκδοση Πιστοποιητικού για τον Τίτλο αυτό.

Champion Junior Champion Veteran Champion  Show Champion Grand Champion International Champion  Reproducer Champion