Για την εξυπηρέτηση κυρίως των Μελών από την επαρχία, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Κ.Ο.Ε. που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 αναβάλλεται, λόγω των προγραμματισμένων Εκλογών – Ευρωεκλογών,  Δημοτικών & Περιφερειακών – για την Κυριακή 07 Ιουλίου 2019.

Η Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας ανακοινώνει την αναβολή των προγραμματισμένων για την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 εξετάσεων για συμπληρωματικές φυλές των Υποψηφίων Κριτών Μορφολογίας.