Σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Καταστατικού μας, οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται προς το Δ.Σ. μέχρι τέσσερις εργάσιμες ημέρες προ των αρχαιρεσιών (δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 06.07.2030 και ώρα 24:00) με έγγραφη υπογεγραμμένη Αίτηση, η οποία αποστέλλεται με fax ή με email.