Πρακτικές Εξετάσεις Υποψήφιων και Δόκιμων Κριτών Μορφολογίας

announcement

Το Δ.Σ. με απόφαση του ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής Κριτών Μορφολογίας και πλέον οι Δόκιμοι Κριτές, για κάθε φυλή που εξετάζονται σε Έκθεση Μορφολογίας, θα μπορούν να δίνουν Πρακτικές Εξετάσεις σε όλους τους Κριτές που κρίνουν τη φυλή αυτή, χωρίς  περιορισμό αριθμού εξετάσεων ανά ημέρα, είτε στην Γενική είτε στην Extra CAC Έκθεση.