ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Κ.Ο.Ε. 2023

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Κ.Ο.Ε. θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 04 Ιουνίου 2023 & ώρα 09:00 (η Γραμματεία θα ανοίξει στις 08:00).

Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί σε Αίθουσα του Ξενοδοχείου Domotel Kastri, που βρίσκεται επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας, 14671 Καστρί.
Η Πρόσκληση με τα Θέματα Ημερησίας Διάταξης έχει ήδη αποσταλεί στα Μέλη μας & αναρτηθεί στα γραφεία μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δικαίωμα παρουσίας στο χώρο θα έχουν όπως ορίζει το Καταστατικό μας, μόνο τα Μέλη που την ημέρα εκείνη θα γίνουν Ταμειακώς Εντάξει.

Βρείτε ΕΔΏ την Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.