Ανακοίνωση

announcement ds 1  Το Δ.Σ. του ΚΟΕ, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση που τέθηκε από πολλούς Ομίλους

στην συνάντηση του Οκτωβρίου 2022, αποφάσισε την κατάργηση της απονομής ξεχωριστών εντύπων προτάσεων CAC κτλ που μέχρι σήμερα αποδίδονται στις Εκθέσεις Μορφολογίας.
Οι προτάσεις θα αναγράφονται ολογράφως στο Έντυπο Αξιολόγησης, το οποίο θα έχει και θέση Πρότασης CAC και θα επιβεβαιώνονται με τα αποτελέσματα που θα αποστέλλει ο Διοργανωτής Όμιλος στον Κ.Ο.Ε.

Επιπλέον αποφασίσθηκε ότι στις Διεθνείς Εκθέσεις του 2023, θα μας εκπροσωπήσει η Καλύτερη, σύμφωνα με το Βαθμολογικό Σύστημα του ΚΟΕ, Νεαρή Χειρίστρια του 2021, ενώ η καλύτερη Νεαρή Χειρίστρια του 2022 θα μας εκπροσωπήσει σε όλες τις Διεθνείς Εκθέσεις του 2024.
Ο/η καλύτερος/η χειρίστρια του 2023 δεν θα μας εκπροσωπήσει σε καμία διεθνή διοργάνωση και ο/η καλύτερος/η χειρίστρια του 2024 θα μας εκπροσωπήσει στις εκθέσεις του 2025.
Όσο αφορά οποιαδήποτε διοργάνωση που θα απαιτεί εκπρόσωπο με βάση το βαθμολογικό σύστημα του ΚΟΕ (καλύτερο σκύλο της χρονιάς κτλ) αυτός θα είναι πάντα ο νικητής της προηγούμενης χρονιάς.