Ο κυνηγετικός σκύλος της Ακρόπολης (520 πΧ) / The Acropolis hunting dog (520 BC)

o skilos tis akropolis

Νοτίως του Παρθενώνα, μέσα στο στρώμα της αρχαίας καταστροφής, βρέθηκε σχεδόν ακέραιο το μαρμάρινο γλυπτό ενός σκυλιού σε φυσικό μέγεθος.
Το ζώο βρίσκεται σε ακραία ένταση (φέρμα) έτοιμο για το άλμα της επίθεσης καθώς όπως φαίνεται έχει εντοπίσει τα ίχνη του θηράματός του. Η παρουσία του στο ιερό της Αθηνάς ξενίζει, αφού δεν επιτρεπόταν εκεί η παρουσία σκύλων. Αντίθετα είναι αναμενόμενο για τη θεά του κυνηγιού την Άρτεμη που είχε ένα μικρό δικό της ιερό κοντά στον Παρθενώνα.
Οι αρχαίοι, ήδη από τα χρόνια του Ομήρου, εκτιμούσαν ιδιαίτερα τους κυνηγετικούς σκύλους, μεταξύ των οποίων διακρίνονταν ιδιαίτερα για τη δύναμη, την οξυδέρκεια και την ταχύτητά τους, οι Λακωνικοί και οι Κρητικοί Λαγωνικοί.

Σήμερα ο σκύλος αυτός βρίσκεται στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Φωτογραφία: Κυριάκος Κονταδάκης

This life-size marble sculpture of a dog was unearthed almost intact, south of the Parthenon, in the ancient layer of damaged architectural and votive sculptures left behind by the invading Persian army, during the Greco Persian Wars.
The Hound is represented at the moment of extreme stress, ready to strike, as it seems he has caught the scent of his prey.
The presence of such a sculpture in the Sanctuary of Athena seems odd, given that real dogs were not permitted there. Rather it is more likely that the statue had guarded the Godess of hunt, Artemis in her nearby Sanctuary.
The ancient Greeks since Homer’s time, valued hunting dogs. Laconian & Cretan Hounds in particular were prized for their strength, intelligence and speed.

The sculpture is today in the Acropolis Museum.
Photo: Kiriakos G. Kontadakis