Ακύρωση Φθινοπωρινών Εκθέσεων 2-3-4 Οκτωβρίου 2020 / Cancellation of our scheduled Autumn Shows of 2-3-4 October 2020

cancellation oct small

Αγαπητά Μέλη, Ιδιοκτήτες Σκύλων, Εκθέτες & Κυνόφιλοι, το Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε. με μεγάλη λύπη αλλά και πλήρη αίσθηση ευθύνης και συμμόρφωσης του Σωματείου μας στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου περεταίρω διάδοσης του covid-19, ακολουθώντας τα ισχύοντα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η Κυβέρνηση για τον Νομό Αττικής, σύμφωνα με τα οποία απαγορεύονται συναθροίσεις πλέον των 50 ατόμων σε ανοιχτούς χώρους τουλάχιστον μέχρι την 30.09.2020, ανακοινώνει την ακύρωση των προγραμματισμένων Φθινοπωρινών Εκθέσεων 2-3-4 Οκτωβρίου 2020.

Ευχόμαστε από καρδιάς, με ατομική & συλλογική ευθύνη, με αλληλεγγύη & υπευθυνότητα να ξεπεράσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το νέο κύμα του κορονοϊού & να επανέλθουμε σύντομα στη κανονική μας ζωή και στις Κυνολογικές μας Εκδηλώσεις !!!!!

 

Dear Members, Dog Owners, Participants & Dog-Lovers, the Board of The Kennel Club of Greece with great sorrow but with full sense of responsibility for the protection of each & every one from the spreading of covid-19, following the measures that the Greek Government announced yesterday for the Athens Region (Attica), which ban any gathering of more than 50 people, announces the cancellation of our scheduled Autumn Shows of 2-3-4 October 2020.

We hope from our hearts that with a sense of personal & collective responsibility and with solidarity, we shall skip in the best possible way the second wave of covid-19 and that we shall soon be able to come back to our normal lives and meet again with good health, in our beloved Dog Events !!!