Ανακοίνωση από την Επιτροπή Κριτών Εργασίας Ιχνηλατών

announcement

Η Επιτροπή Κριτών Εργασίας Ιχνηλατών ανακοινώνει την διεξαγωγή Εξετάσεων για Υποψήφιους Κριτές Εργασίας Ιχνηλατών

το Σάββατο 29 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 στα γραφεία του Κ.Ο.Ε..

Στις Εξετάσεις θα μπορούν να συμμετάσχουν τα Τακτικά Μέλη που έχουν ήδη αιτηθεί σχετικά για την ανάδειξή τους ως Κριτές Εργασίας Ιχνηλατών και η αίτησή τους θα έχει εγκριθεί.

Τα Μέλη θα ειδοποιηθούν εγγράφως με email για την έγκριση ή την απόρριψη της Αιτήσεώς τους.