Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

FCI TKC AGREEMENT

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ο Κυνολογικός Όμιλος της Αγγλίας είναι πολύ χαρούμενος που η FCI υποστηρίζει το Σύστημα Βαθμολόγησης Αναπνευστικής Λειτουργικότητας του Κυνολογικού Ομίλου Αγγλίας/Πανεπιστημίου του Cambridge & σε συνέχεια συζητήσεων μεταξύ του Tony Allcock, “OBE” Εκτελεστικού Προέδρου του Κ.Ο. Αγγλίας & του Δρ. Tamás Jakkel, Προέδρου της FCI, προέκυψε συμφωνία για κοινή προσέγγιση για προώθηση του Συστήματος, για Μπούλντογκ, Γαλλικούς Μπούλντογκ & Παγκ.

Σε συνέχεια αυτής της συμφωνίας, ο Κ.Ο. Αγγλίας προσκαλεί όλους τους Ομίλους Μέλη της FCI (ΣτΜ Εθνικούς Κυνολογικούς Ομίλους) & αυτούς που έχουν Συνεργασίες με Σύμβαση, να επικοινωνήσουν με την Ομάδα Υγείας του Οργανισμού για περεταίρω συζητήσεις, ώστε να δοθεί άδεια για χρήση του Συστήματος στις χώρες τους.

Ο Κ.Ο. Αγγλίας & η Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Cambridge είναι δεσμευμένοι στη βελτίωση της υγείας των Φυλών & στο να μοιράζονται τη γνώση, προσφέροντας πρόσβαση παγκόσμια στο Σύστημα Βαθμολόγησης Αναπνευστικής Λειτουργικότητας, περιλαμβανομένων των Κυνολογικών Ομίλων που είναι υπό την αιγίδα της FCI & πιστεύουν ότι μία διεθνής, συνεργατική & βασιζόμενη σε αποδεικτικά στοιχεία προσέγγιση, θα βοηθήσει σε παγκόσμιο επίπεδο, στην βελτίωση της υγείας των σκύλων που σχετίζονται με το Αναπνευστικό Σύνδρομο Βραχυκεφαλικών Φυλών (BOAS).
Η FCI είναι σίγουρη ότι δουλεύοντας μαζί με τον Κ.Ο. της Αγγλίας & έχοντας μία διεθνή προσέγγιση μέσω του Συστήματος Βαθμολόγησης Αναπνευστικής Λειτουργικότητας, μπορούμε να βελτιώσουμε & να προστατεύσουμε την υγεία των Βραχυκεφαλικών Φυλών.

Υπογράφηκε:
Tony Allcock, OBE Εκτελεστικός Πρόεδρος του Κυνολογικού Ομίλου Αγγλίας
Dr. Tamás Jakkel, Πρόεδρος FCI


AGGREEMENT

The Kennel Club is delighted that the FCI supports the Kennel Club/University of Cambridge Respiratory Function Grading Scheme and, following discussions between Tony Allcock, OBE Kennel Club Executive Chairman, and Dr. Tamás Jakkel, FCI President, there is agreement for a united approach in promoting the Scheme for Bulldogs, French Bulldogs and Pugs.

Following this agreement, the Kennel Club invites all FCI Members and Contract Partners to contact the organisation’s health team for further discussion on licensing the Scheme for use in their countries.

The Kennel Club and the University of Cambridge Veterinary School are committed to improving breed health, and sharing knowledge by offering access to the Respiratory Function Grading Scheme worldwide, including to FCI-affiliated Kennel Clubs, and believe an international, collaborative and evidence-based approach will help improve the health of BOAS-affected dogs globally.

The FCI is certain that by working together with the Kennel Club, and taking an international approach via the Respiratory Function Grading Scheme, we can improve and protect brachycephalic breeds' health.

Signed:
Tony Allcock, OBE Kennel Club Executive Chairman
Dr. Tamás Jakkel, FCI President