ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

GApostponingsmall

Αγαπητά Μέλη του Κ.Ο.Ε,

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναβάλλεται επ’ αόριστον η προγραμματισμένη για την 31.05.2020 Τακτική και Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση του Κ.Ο.Ε., η οποία, σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου μας, γίνεται μέχρι το μήνα Μάιο.

Η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναβολής και χρονικής μετάθεσης της ανωτέρω Γενικής Συνελεύσεως υπαγορεύεται από λόγους δημοσίας υγείας και συμμόρφωσης του Σωματείου μας στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν τη λήψη της ανωτέρω αποφάσεώς του, εξέτασε την εναλλακτική δυνατότητα υλοποίησης της Γενικής Συνέλευσης εξ αποστάσεως, με τηλεδιάσκεψη, διαπίστωσε ωστόσο ότι αυτή δεν είναι τεχνικά και λειτουργικά υλοποιήσιμη, διότι δεν εγγυάται την ισότιμη συμμετοχή όλων των Μελών στις διαδικασίες με αυθεντικοποίηση της ταυτότητάς τους, ως εκ τούτου κατέληξε, ότι ενδεδειγμένη λύση είναι η αναβολή της.

Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδει με τις προβλέψεις του Καταστατικού μας, το οποίο παραπέμπει στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, καθόσον συντρέχουν συνθήκες ανωτέρας βίας και προστασίας του υπέρτερου αγαθού της δημοσίας και ατομικής υγείας.

Οι εκλογοαπολογιστικές και αρχαιρεσιακές διαδικασίες θα λάβουν χώρα αμέσως μόλις αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας, με νεότερη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα σας γνωστοποιηθεί.

Με τιμή,
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μέχρι τότε: Με ατομική & συλλογική ευθύνη, με αλληλεγγύη & υπευθυνότητα προχωρούμε στην σταδιακή επανένταξη στη κανονική μας ζωή !!!