Διεθνής Κατοχύρωση Επωνυμίας Εκτροφείου

ForYourInformation1

Το Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε. στην συνεδρίασή του της 28.11.2019 αποφάσισε ότι από την 29.11.2019 δικαίωμα Διεθνούς Κατοχύρωσης Επωνυμίας Εκτροφείου μέσω της έγκρισής της από την FCI, θα έχουν μόνο τα Μέλη του ΚΟΕ και ότι η εφάπαξ καταβαλλόμενη οικονομική εισφορά θα αυξηθεί.