Αρχείο Κριτών

Αγαπητοί επισκέπτες,

Το Αρχείο Κριτών του Κ.Ο.Ε. είναι και πάλι διαθέσιμο.

Στην ενότητα Κριτές μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία των Κριτών οι οποίοι έχουν συγκατατεθεί εγγράφως, ενώ πλέον πέραν από τους Κριτές Μορφολογίας και Εργασίας Σκύλων Εργασίας εμφανίζονται και οι Κριτές Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων.