Ενημέρωση για την κατάσταση στην Νορβηγία

Οι επίσημες δηλώσεις και αποφάσεις για την κατάσταση στην Νορβηγία - από τον Νορβηγικό Κυνολογικό Όμιλο (NKK):Η κατάσταση στην Νορβηγία είναι ακόμη σοβαρή και το Κτηνιατρικό Ινστιτούτο Νορβηγίας και οι Νορβηγικές Αρχές Ασφαλείας Τροφίμων εργάζονται διαρκώς προσπαθώντας να βρουν το υπόβαθρο και τι ενεργοποιεί την ασθένεια. Αυτά είναι όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και οι ενέργειές μας προς το παρόν:

• Περίπου 25 σκύλοι έχουν πεθάνει. Δεν είναι επιβεβαιωμένο ότι όλοι πέθαναν από την ίδια ασθένεια, αλλά τα συμπτώματα φαίνονται να είναι παρόμοια. Αναφορές για ασθενείς και αποβιώσαντες σκύλους προκύπτουν κάθε μέρα, οπότε η κατάσταση είναι σε εξέλιξη.
• Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συμπέρασμα σχετικά με το τι προκαλεί την ασθένεια
• Τα συμπτώματα είναι όπως παρουσιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα: έντονη αιματώδης διάρροια με αίμα, που κλιμακώνεται ραγδαία. Μερικοί σκύλοι κάνουν εμετούς, αλλά όχι όλοι.
• Το Κτηνιατρικό Ινστιτούτο Νορβηγίας και οι Νορβηγικές Αρχές Ασφαλείας Τροφίμων έχουν κάνει νεκροψίες σε 10 σκύλους. Τα τελευταία νέα (10.09.2019, 15:30): 6 από τις νεκροψίες + τις εξετάσεις ενός επιζήσαντα σκύλου δείχνουν το βακτήριο Providencia alcalifaciens. Θα συνεχίσουν με αρκετές νεκροψίες και άλλες εξετάσεις στην προσπάθεια να προκύψουν συμπεράσματα σχετικά με τις αιτίες.
• Η οδηγία από το Κτηνιατρικό Ινστιτούτο Νορβηγίας και τις Νορβηγικές Αρχές Ασφαλείας Τροφίμων είναι ακόμη να αποφεύγεται η επαφή μεταξύ σκύλων, στην περίπτωση που η ασθένεια είναι μεταδοτική.
• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνολογικού Ομίλου της Νορβηγίας αποφάσισε ότι ακυρώνονται όλες οι Εκθέσεις, Αγώνες και Εξετάσεις (που θα πραγματοποιούντο στην Νορβηγία) μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
• Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφάσισε ότι ο Κυνολογικός Όμιλος Νορβηγίας δεν θα στείλει τις Εθνικές Ομάδες στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα της FCI μέχρι περεταίρω ανακοίνωση.

Οι συστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να μην συμμετέχουν τα μέλη μας σε επίσημες δραστηριότητες στο εξωτερικό.


NORWAY
Official statement and decisions about the situation in Norway - by the Norsk Kennel Klub (NKK)

The situation in Norway is still serious, and the Norwegian Veterinary Institute and the Norwegian Food Safety Authority are working continuously to try to find the background and triggers for the disease. This is what we know so far and our action for the moment:

* Approximately 25 dogs are dead. It is not confirmed that all died from the same disease, but the symptoms appear to be comparable. Reports on sick and deceased dogs are coming in every day, so the situation is still ongoing.
* There is currently no conclusion as to what causes the disease.
* The symptoms are as in last week: heavy bloody diarrhea with blood, escalating rapidly. Some dogs have been vomiting, but not all.
* The Norwegian Veterinary Institute and the Norwegian Food Safety Authority have performed autopsies on 10 dogs. Latest news (today 15:30): 6 of the autopsies + test from one surviving dog shows the bacteria Providencia alcalifaciens. They will continue with several autopsies and other tests to try to reach conclusions about the causes.
* The advice from the Norwegian Veterinary Institute and the Norwegian Food Safety Authority is still to avoid contact between dogs, in case the disease is contagious.
* The Board of the Norwegian Kennel Club has this afternoon decided that all shows, trails and competitions (held in Norway) are canceled this week, until September 16th.
* The Board also decided that NKK will not send national teams to FCI Championships until further notice.

The Board’s recommendation is that our members do not attend official activities abroad.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Αρχαιρεσίες της FCI, 28 & 29.04.2019 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η »