3 Διεθνείς Εκθέσεις CACIB & 4 Εθνικές (CAC)

DD KOE 38x58 POSTERsmall2

  • Σας περιμένουμε με χαρά στο MEC Παιανίας από 11-13 Οκτωβρίου, να συμμετάσχετε ή απλά να παρακολουθήσετε τις 3 Διεθνείς Εκθέσεις CACIB & 4 Εθνικές (CAC) που διοργανώνουμε όπως κάθε Φθινόπωρο, στα πλαίσια του Φεστιβάλ “Discover Dogs“.
    Ελάτε να γιορτάσουμε τα 35 Χρόνια από την ίδρυση του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος.

  • We are glad to welcome you in the indoors venue of MEC Παιανιαs to take part or simply visit, our Autumn 3 International Shows (CACIB) & 4 National (CAC), as part of Discover Dogs Festival
    We are also celebrating 35 Years since pur Kennel Club was founded.

 

ΣΤΙΒΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / FRIDAY's RINGS       ΣΤΙΒΟΙ ΣΑΒΒΑΤΟΥ / SATURDAY's RING      ΣΤΙΒΟΙ KΥΡΙΑΚΗΣ / SUNDAY's RINGS

 

caution testkok minΗ ευζωία των σκύλων σας είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Σας παρακαλούμε πολύ προστατέψτε τους σεβόμενοι όλες τις παρακάτω συστάσεις:

Μην αφήνετε τον σκύλο σας μέσα στο αυτοκίνητο στον ήλιο
Μην αφήνετε τον σκύλο σας στο τραπέζι προετοιμασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται για την περιποίησή του και σε καμία περίπτωση μην τον αφήνετε χωρίς την προσοχή σας.
Βρείτε μια κατάλληλη θέση που θα τον προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες και άλλες καταστάσεις, που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνες γι’ αυτόν.
Πάντοτε παρακολουθείτε τον σκύλο σας για να αποτρέψετε κάθε κίνδυνο για την ζωή του ή την σωματική ακεραιότητα άλλων σκύλων, ζώων ή ανθρώπων.
Οι Εκθέτες είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της ευζωΐας του σκύλου τους σε μία Έκθεση σκύλων. Απαγορεύεται να θέτετε τον σκύλο σε μία κατάσταση που μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία και την ευζωΐα του, όπως να τον αφήνετε στο αυτοκίνητο σε ζεστό ή κρύο καιρό και/ή να του συμπεριφέρεστε με σκληρότητα. Παραβίαση αυτής της απόφασης θα έχει σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από τις τρέχουσες και μελλοντικές Εκθέσεις Σκύλων.
Καθ’ όλη την διάρκεια των Εκθέσεων μία ομάδα κτηνιάτρων θα είναι στην διάθεσή σας συνεχώς.
Παρακαλούμε πολύ να έχετε μαζί σας κατά την παραλαβή των Αριθμών Συμμετοχής από την Γραμματεία της Έκθεσης, τα σφραγισμένα & υπογεγραμμένα από Κτηνίατρο Βιβλιάρια Υγείας των σκύλων σας, που θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι & αποπαρασιτωμένοι, διότι θα γίνεται έλεγχος κατ' απαίτηση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας. Άλλως οι σκύλοι δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν.
Σας παρακαλούμε πολύ να φροντίζετε για τον πολιτισμό και την καθαριότητα του Εκθεσιακού & των γύρω Χώρων, φροντίζοντας να έχετε τα μέσα και να επιμελείστε αυτονόητα για τον καθαρισμό των ακαθαρσιών που τυχόν προξενήσουν οι σκύλοι σας.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΑ ΑΥΤΙΑ ή/& ΟΥΡΕΣ, ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η είσοδος στον χώρο, σκύλων που δεν συμμετέχουν στις Εκθέσεις μας.

caution testkok minATTENTION

Your dog’s welfare is extremely important to us. Please protect him or them by respecting fully all the following recommendations:

Do not leave your dog inside the car in the sun.
Do not leave your dog on the preparation table for longer than necessary for its grooming and under no circumstances you should leave him unattended
Find a suitable location that protects him from weather conditions and other situations that could possibly endanger him.
Always watch your dog in order to prevent a risk to its life or to the physical integrity of other dogs, animals or people.
The exhibitors are responsible for safeguarding the welfare of the dog at a dog show. It is forbidden to put the dog in a situation that can be dangerous for its health and welfare, such as leaving the dog in the car in hot or cold weather and/or treating the dog in a cruel manner. Violation of this ruling will result in exclusion from the ongoing and future dog shows.
During the duration of the whole show a veterinary team will be at your disposal at all times.
We kindly ask you to carry, while getting your Ring Numbers at the Secretariat of the Shows, your dog's Health Record Book or Passport, signed & stamped by Vet, because the Books/Passports will be controlled. Otherwise the dogs will not be allowed to participate. The dogs must be fully vaccinated and dewormed.

CROPPED &/or DOCKED DOGS, ARE NOT PERMITTED TO PARTICIPATE IN GREEK SHOWS

ENTRANCE is NOT allowed to dogs not participating in the Shows.

MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Λεωφόρος Λαυρίου 301, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ / Lavriou Street 301, 190 02 PAIANIA, GREECE
Είσοδος σκύλων G5 • 09:30 • Admittance of dogs
Έναρξη Έκθεσης G5 • 10:30 • Show opening