Ανακοίνωση από την Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας

exetasis kriton

Η Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας ανακοινώνει την μεταφορά των προγραμματισμένων Εξετάσεων για Υποψήφιους Κριτές Μορφολογίας και για συμπληρωματικές φυλές των Δόκιμων Κριτών Μορφολογίας από το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου για το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι εξετάσεις για τους Υποψήφιους Κριτές θα πραγματοποιηθούν στις 10:30 π.μ. και για τις συμπληρωματικές φυλές στις 11:00 π.μ.