Πληροφορίες σχετικά με τις Ελληνικές Φυλές

greek breeds announcement2

Το Δ.Σ. του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος αποφάσισε ότι οι συμμετοχές των σκύλων που ανήκουν στις Ελληνικές Φυλές στις Εκθέσεις του Κ.Ο.Ε. και όλων των Ομίλων υπό αυτόν, θα πληρώνονται πλέον κανονικά και το κόστος συμμετοχής θα είναι το ίδιο με των αντίστοιχων Κατηγοριών των υπολοίπων Φυλών.

Η απόφαση λήφθηκε λόγω των διοργανωτικών προβλημάτων που παρατηρούνται με την δήλωση πολλών σκύλων Ελληνικών Φυλών, οι οποίοι τελικά δεν παρουσιάζονται, ενώ οι Διοργανωτές Όμιλοι έχουν προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες & έξοδα (πρόσκληση Κριτή, κρατήσεις δωματίων ξενοδοχείων, αγορά Κυπέλλων, πρόβλεψη στίβου & επάνδρωση με προσωπικό, πρόβλεψη χρόνου διάρκειας του συγκεκριμένου στίβου κτλ), ενώ οι σκύλοι αναγράφονται στους Καταλόγους των Εκθέσεων μόνο για δωρεάν προβολή.

Στην περίπτωση όμως που οι σκύλοι αυτοί συμμετάσχουν στις Εκθέσεις, το ποσό αυτό θα επιστρέφεται από τον Διοργανωτή Όμιλο.