Ανακοίνωση για τους Έλληνες Κριτές (Μορφολογίας & Εργασίας)

23519185 2112353699011945 3740716968941438361 n

Το Δ.Σ του Κ.Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψιν την σοβαρότητα της ιδιότητας και της προσφοράς του Κριτή στην οργανωμένη Ελληνική Κυνοφιλία για την διατήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη των Φυλών, Μορφολογικά και Εργασιακά, που είναι βασικός σκοπός του Σωματείου μας, αποφάσισε ότι:
Όλοι οι Κριτές Μορφολογίας και Εργασίας του ΚΟΕ, οι οποίοι δεν είναι Μέλη , θα πρέπει να αιτηθούν υποχρεωτικά έως τις 15 Μαρτίου 2019 (αποτελεί ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ που ελήφθη από το ΔΣ, προκειμένου να διαφυλαχθεί η λειτουργικότητα των Εκθέσεων και των Αγώνων και να μην υπάρξει άμεση και δραστική διαταραχή της υφισταμένης καταστάσεως), ούτως ώστε στην Γ.Σ. του 2021 να έχουν την δυνατότητα να αναδειχθούν σε Τακτικά Μέλη.
Όσοι Κριτές δεν αιτηθούν εμπρόθεσμα, θα χάσουν το δικαίωμα να κρίνουν από τον Μάιο του 2019, αφού το 2021 δεν θα έχουν το δικαίωμα να γίνουν Τακτικά Μέλη.