Ανακοίνωση από την Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας

Οι προγραμματισμένες για την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 Εξετάσεις

για ανάδειξη νέων Κριτών (πρώτη φυλή) - συνέντευξη και γραπτή εξέταση, καθώς και για συμπληρωματικές φυλές θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018.