ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΡΙΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Ο.Ε.

 • Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018
 • Εισηγητής: Petru MUNTEAN (Ρουμανία)

Η Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας του ΚΟΕ διοργανώνει & καλεί όλους τους Έλληνες Κριτές Μορφολογίας & τους Δόκιμους, σε επιμορφωτικό Σεμινάριο με εισηγητή τον Ρουμάνο Διεθνή Κριτή Όλων των Φυλών κ. Petru Muntean.
Το Σεμινάριο με θέμα "Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ" μπορούν να παρακολουθήσουν Κριτές, Δόκιμοι Κριτές & Υποψήφιοι Κριτές.

Το Σεμινάριο προσφέρεται δωρεάν για την επιμόρφωση των Κριτών, Δοκίμων & Υποψηφίων.

 • Τόπος:
  Ξενοδοχείο CABO VERDE, Λ. Ποσειδώνος 41,
  190 05 ΜΑΤΙ
 • Ώρες:
  11:00 - 15:00
 • Παρακαλούνται οι Συμμετέχοντες να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη Δήλωση Συμμετοχής PDF / Δήλωση Συμμετοχής WORD & να την αποστείλουν/παραδώσουν στα γραφεία μας μέχρι την 07.09.2018. Δεν θα γίνονται δεκτές Δηλώσεις, μετά την ημερομηνία αυτή.