Οι Αιτήσεις υποβάλλονται από τον Ιδιοκτήτη σκύλου ο οποίος έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για να αναδειχθεί Πρωταθλητής μίας εκ των Κατηγοριών: Ελλάδος, Νέων, Βετεράνων, Εκθέσεων, Μεγάλος, καθώς και Διεθνής Πρωταθλητής, εφόσον επιθυμεί την επιβεβαίωση του Τίτλου & την έκδοση Πιστοποιητικού για τον Τίτλο αυτό.

Champion Junior Champion Veteran Champion  Show Champion Grand Champion International Champion  Reproducer Champion