Προγραμματισμένοι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων

Upcoming Events

There are 11 upcoming events - Σελίδα 1 / 2

25
Σεπ
2021
Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.)

Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων Πρακτικού Κυνηγίου CACT για Γερμανικούς Κοντότριχους Δείκτες

Τοποθεσία: Λαγονήσι
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΟΝΤΟΤΡΙΧΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.)
25
Σεπ
2021
Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.)

Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων Πρακτικού Κυνηγίου CACT για Επανιέλ Μπρετόν - Κύπελλο Αττικής

Τοποθεσία: Σχιστό
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
25
Σεπ
2021
Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.)

Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων Ιχνηλατών CACT

Τοποθεσία: Φωκίδα
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ (Κ.Ο.ΦΩΚ.)
02
Οκτ
2021
Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.)

Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων Πρακτικού Κυνηγίου CACT για Επανιέλ Μπρετόν - Τρόπαιο LELUET

Τοποθεσία: Μεσημέρι, Επανωμή
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
16
Οκτ
2021
Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.)

Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT για Βρετανικούς Δείκτες

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
16
Οκτ
2021
Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.)

Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων Πρακτικού Κυνηγίου CACT)

Τοποθεσία: Ε.Κ. Καναλάκι Πρέβεζας
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
23
Οκτ
2021
Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.)

Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων Πρακτικού Κυνηγίου CACT για Επανιέλ Μπρετόν - Τρόπαιο LELUET

Τοποθεσία: Μεσημέρι, Επανωμή
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
24
Οκτ
2021
Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.)

Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων Πρακτικού Κυνηγίου CACT για Γερμανικούς Κοντότριχους Δείκτες

Τοποθεσία: Σχιστό
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΟΝΤΟΤΡΙΧΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.)
30
Οκτ
2021
Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.)

Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων Ιχνηλατών CACT

Τοποθεσία: Φωκίδα
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ (Κ.Ο.ΦΩΚ.)
30
Οκτ
2021
Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.)

Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων Πρακτικού Κυνηγίου CACT για Επανιέλ Μπρετόν - Τρόπαιο LELUET

Τοποθεσία: Μεσημέρι, Επανωμή
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
 

Powered by iCagenda