ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΣΚΥΛΟΙ

Βαθμολογικό σύστημα (Point System) για την ανάδειξη των Κορυφαίων Σκύλων Εκθέσεων

 

Τι είναι το βαθμολογικό σύστημα:

Όλοι οι συμμετέχοντες σκύλοι στις εκθέσεις βαθμολογούνται ανάλογα με τις νίκες τους, οι βαθμοί προστίθενται και στο τέλος του χρόνου προκύπτουν οι Κορυφαίοι.
Το σύστημα αυτό αποτελεί ένα αντικειμενικό κριτήριο συνολικής ετήσιας αξιολόγησης και κατάταξης των καλύτερων σκύλων.

Ποιους αφορά:

Δικαίωμα συμμετοχής στην βαθμολογία έχουν μόνο οι σκύλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε. (ΒΕΚ ή ΒΕΑ) και ανήκουν σε Έλληνα ιδιοκτήτη ή μόνιμο κάτοικο Ελλάδος.

Πως υπολογίζονται οι βαθμοί:

Βαθμοί συγκεντρώνονται από τις διακρίσεις σε εγκεκριμένες από τον Κ.Ο.Ε. Εθνικές και Διεθνείς Εκθέσεις όλων των φυλών στην Ελλάδα, εφόσον ο διοργανωτής Όμιλος έχει αιτηθεί σχετικά (για κάθε Έκθεση που επιθυμεί τα αποτελέσματά της να προσμετρώνται στο Βαθμολογικό Σύστημα). 
Για την ανάδειξη του «Κορυφαίου Σκύλου» της χρονιάς συμμετέχουν σκύλοι απ’ τις Κατηγορίες: Νέων, Εφήβων, Ανοικτής, Εργασίας, Πρωταθλητών και Βετεράνων. 
Εκτός απ’ την ανάδειξη του Κορυφαίου Σκύλου της Χρονιάς, αναδεικνύονται & οι «Καλύτεροι» των Κατηγοριών: Προκαταρκτικής Κουταβιών, Κουταβιών, Νέων, Βετεράνων, Εκτροφείων, Απογόνων, Ελληνικών Φυλών & Νεαρών Χειριστών.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας:

Σε οποιαδήποτε περίπτωση ισοβαθμίας, ισχύουν τα εξής κριτήρια (με σειρά):
α) οι νίκες σε επίπεδο «Καλύτερος Έκθεσης»
β) οι νίκες σε επίπεδο «Καλύτερος Ομάδος»
γ) οι νίκες σε επίπεδο «Καλύτερος Φυλής»
 

Το βαθμολογικό σύστημα έχει ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως νεώτερης τροποποιήσεώς του.


● Ο σκύλος που κερδίζει κάποια διάκριση (αυτές είναι: Καλύτερος Προκ. Κουταβιών, Κουταβιών, Νέων, Φυλής, Αντιθέτου Φύλου, Βετεράνων, Ομάδος, Προκ. Κουταβιών Έκθεσης, Κουταβιών Έκθεσης, Νέων Έκθεσης, Καλύτερος Έκθεσης) παίρνει τόσους βαθμούς όσος είναι ο αριθμός των σκύλων οι οποίοι διαγωνίζονται για αυτή τη διάκριση.

● Το νέο Βαθμολογικό Σύστημα είναι αφαιρετικό, δηλαδή τον μέγιστο αριθμό που είναι ο αριθμός συμμετοχών στον Κατάλογο της Έκθεσης τον δικαιούται ο Καλύτερος Έκθεσης και οι υπόλοιποι όλοι λιγότερους από αυτόν.

● Οι βαθμοί που κερδίζει ένας σκύλος στις κατηγορίες Έκθεσης (επίπεδο Φυλής, Τελικών Έκθεσης) που συμμετέχει δεν αθροίζονται, αλλά υπολογίζεται πάντα η ψηλότερη και μόνο, π.χ. ένας σκύλος που αναδεικνύεται Καλύτερος Νέων και Καλύτερος Φυλής παίρνει μόνο τους βαθμούς του Καλύτερου Φυλής. Εάν ένας σκύλος κερδίσει από την κατηγορία Νέων ή Βετεράνων και θέση στο βάθρο των Τελικών της Έκθεσης, παίρνει μόνο τους βαθμούς των Τελικών στην κατηγορία Καλύτερος Σκύλος Βαθμολογικού Συστήματος.

● Ο Καλύτερος Έκθεσης παίρνει τόσους βαθμούς, όσες είναι οι συμμετοχές που αναφέρονται στον Κατάλογό της. Ο δεύτερος Καλύτερος Έκθεσης τους ίδιους βαθμούς μείον ένα, ο τρίτος μείον δύο και ο τέταρτος μείον τρεις.

● Ο Καλύτερος Ομάδος, που δεν έχει ανέβει στο βάθρο του Καλύτερου Έκθεσης, παίρνει τόσους βαθμούς όσες συμμετοχές είχε η Ομάδα του στον Κατάλογο της Έκθεσης. Ο δεύτερος Καλύτερος Ομάδος, παίρνει ένα βαθμό λιγότερο από τον πρώτο Καλύτερο Ομάδος κ.ο.κ.

●Ο Καλύτερος Προκ. Κουταβιών, Κουταβιών, Νέων και Βετεράνων Έκθεσης παίρνει τόσους βαθμούς όσες είχαν οι συμμετοχές στην αντίστοιχη κατηγορία του στον κατάλογο της Έκθεσης.

● Για τον τίτλο του Καλύτερου Νέων ή Βετεράνων ή Ελληνικών Φυλών υπολογίζονται μόνο οι βαθμοί που έχει κερδίσει κάθε σκύλος στις κατηγορίες αυτές στην Έκθεση. Π.χ. εάν ένας σκύλος κερδίσει από την Κατηγορία Νέων, ακόμη και τον τίτλο του Καλύτερου Έκθεσης, στην Κατηγορία «Καλύτερος Νέων» θα υπολογιστούν οι βαθμοί του από την Κατηγορία Νέων.

● Ο σκύλος που παίρνει τον τίτλο του Καλύτερου Φυλής, παίρνει τόσους βαθμούς όσες συμμετοχές έχει η φυλή. Αντίστοιχα δίνονται οι βαθμοί για Καλύτερο Προκαταρκτικής Κουταβιών, Κουταβιών, Νέων και Βετεράνων Φυλής. Ο σκύλος που παίρνει τον τίτλο του Καλύτερου Αντιθέτου Φύλου παίρνει τόσους βαθμούς, όσος ήταν ο αριθμός συμμετοχών στο φύλο του.

● Στην Κατηγορία Εκτροφείων & Απογόνων ο νικητής παίρνει τόσους βαθμούς όσες είναι οι συμμετοχές στον Κατάλογο της Έκθεσης, ο δεύτερος έναν βαθμό λιγότερο κοκ.

● Οι βαθμοί που αποδίδονται στους Καλύτερους Νεαρών Χειριστών (και στις δύο κατηγορίες αντίστοιχα) θα είναι οι εξής:

           ○ Ο πρώτος σε Έκθεση έως 100 συμμετοχές θα κερδίζει 10 βαθμούς, ο δεύτερος 9, ο τρίτος 8 και ο τέταρτος 7

           ○ Ο πρώτος σε Έκθεση από 101 έως 200 συμμετοχές θα κερδίζει 20 βαθμούς, ο δεύτερος 19, ο τρίτος 18 και ο τέταρτος 17

           ○ Ο πρώτος σε Έκθεση από 201 έως 300 συμμετοχές θα κερδίζει 30 βαθμούς, ο δεύτερος 29, ο τρίτος 28 και ο τέταρτος 27

           ○ Ο πρώτος σε Έκθεση από 301 έως 400 συμμετοχές θα κερδίζει 40 βαθμούς, ο δεύτερος 39, ο τρίτος 38 και ο τέταρτος 37

           ○ Ο πρώτος σε Έκθεση από 401  έως 500 συμμετοχές θα κερδίζει 50 βαθμούς, ο δεύτερος 49, ο τρίτος 48 και ο τέταρτος 47

           ○ Για κάθε 100 επιπλέον συμμετέχοντες σκύλους, θα προστιθενται 10 βαθμοί ανά θέση.

Το Βαθμολογικό Σύστημα ισχύει και τα αποτελέσματά του αναρτώνται μόνο στην περίπτωση που μέσα στο έτος διοργανωθούν κατ’ ελάχιστον 15 Εθνικές Εκθέσεις όλων των φυλών (δεν υπολογίζονται οι Έξτρα που διοργανώνονται παράλληλα με αυτές).