Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015 20:59

Εκθέσεις μορφολογίας (Κανονισμοί)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

Οι ιδιοκτήτες των σκύλων δηλώνουν ενυπόγραφα (στη Δήλωση Συμμετοχής) ότι αποδέχονται τους Όρους Συμμετοχής του Κ.Ο.Ε. & είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα παρακάτω, καθώς & για ότι άλλο προκύψει:

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν καθαρόαιμοι σκύλοι (όπου ο όρος σκύλος εννοείται αρσενικός ή θηλυκός) επίσημα εγγεγραμμένοι στο Ελληνικό Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε., ή εγγεγραμμένοι σε Γενεαλόγιο αναγνωρισμένο από την F.C.I., ηλικίας την ημέρα της Έκθεσης 3 μηνών τουλάχιστον.

 • Οι σκύλοι κρίνονται σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (F.C.I.) πρότυπα της φυλής τους. Οι Ελληνικές Φυλές που δεν έχουν αναγνωριστεί από την Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (F.C.I.) κρίνονται σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα από τον ΚΟΕ πρότυπα της φυλής τους.

 • Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος, ή/και τη σύνθεση των Κριτών ανά πάσα στιγμή, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

 • Οι Εκθέτες (ιδιοκτήτης ή άτομο που παρουσιάζει τον σκύλο) απαγορεύεται να φέρουν μέσα στο στίβο διακριτικά εκτροφείων ή ονόματα σκύλων.

 • Δεν λαμβάνουν μέρος σκύλοι:
  • στειρωμένοι
  • αρσενικοί κρυπτόρχιδες, μονόρχιδες,
  • ανάπηροι, τυφλοί, κωφοί
  • θηλυκοί σκύλοι σε στάδιο προχωρημένης εγκυμοσύνης ή όταν θηλάζουν ή συνοδεύονται από τα κουτάβια τους.

 • Στις παραπάνω περιπτώσεις το καταβληθέν ποσό συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

 • Θηλυκοί σκύλοι σε κατάσταση οίστρου δικαιούνται να μη συμμετάσχουν & το καταβληθέν ποσό συμμετοχής επιστρέφεται, εφόσον ο ιδιοκτήτης προσκομίσει πιστοποιητικό κτηνιάτρου.

 • Ο Κριτής έχει το δικαίωμα να αποβάλει σκύλο που δείχνει επιθετικότητα στο στίβο.

 • Σκύλοι που δεν βρίσκονται εγκαίρως στο στίβο τους για να εξετασθούν χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής τους.

 • Οι αποφάσεις των Κριτών είναι οριστικές και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Οποιαδήποτε εκδήλωση αμφισβήτησης από Εκθέτη μέσα ή έξω από τους στίβους απαγορεύεται και θα παραπεμφθεί πειθαρχικά το Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε.

 • Ο Κριτής έχει το δικαίωμα να μην απονείμει βραβείο, αν κατά την κρίση του ο σκύλος δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στο πρότυπο της φυλής του.

 • Για οιαδήποτε σωματική (σε άνθρωπο ή σκύλο) ή υλική φθορά προκληθεί από σκύλο, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης του.

 • Σε περίπτωση που οι Κτηνίατροι της Έκθεσης χρησιμοποιήσουν ιατροφαρμακευτικά υλικά για την περίθαλψη σκύλου, τα έξοδα αυτά θα καλύπτονται από τον ιδιοκτήτη του.

 • Οι Εκθέτες υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους, πλήρως ενημερωμένα, σφραγισμένα & υπογεγραμμένα από Κτηνίατρο, τα βιβλιάρια Υγείας των σκύλων που παρουσιάζουν.

 • Απαγορεύεται η χορήγηση φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών, πριν ή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που σκοπό έχουν τη αύξηση του φυσικού επιπέδου των ικανοτήτων του σκύλου. Σε περίπτωση ελέγχου, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, την ευθύνη φέρει ο ιδιοκτήτης του σκύλου.

 • Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλει από το χώρο της Έκθεσης θεατή ή εκθέτη για ανάρμοστη συμπεριφορά.

 • Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλει από το χώρο της Έκθεσης σκύλο που δείχνει επιθετικότητα.

 • Οι σκύλοι πρέπει να φέρουν ηλεκτρονική ταυτοποίηση (microchip), η οποία θα ελεγχθεί πριν από την είσοδό τους στον στίβο.

 • Απαγορεύεται η συμμετοχή σκύλων που έχουν υποστεί επέμβαση για κοπή αυτιών ή και ουράς.

 • Τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη που παρέχονται στην Δήλωση Συμμετοχής, αναγράφονται & στον κατάλογο της Έκθεσης.

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 • Προκαταρκτική Κουταβιών: Για αρσενικά ή θηλυκά κουτάβια της ίδιας φυλής, ηλικίας 3-6 μηνών (την ημέρα που κρίνονται).
 • Κουταβιών: Για αρσενικά ή θηλυκά κουτάβια της ίδιας φυλής, ηλικίας 6-9 μηνών (την ημέρα που κρίνονται).
 • Νέων Αρσενικών / Θηλυκών: Για αρσενικούς ή θηλυκούς σκύλους της ίδιας φυλής, ηλικίας 9-18 μηνών (την ημέρα που κρίνονται).
 • Εφήβων Αρσενικών / Θηλυκών: Για αρσενικούς ή θηλυκούς σκύλους της ίδιας φυλής, ηλικίας 15-24 μηνών (την ημέρα που κρίνονται).
 • Ανοιχτή Αρσενικών / Θηλυκών: Για αρσενικούς ή θηλυκούς σκύλους της ίδιας φυλής, ηλικίας 15 μηνών και άνω (την ημέρα που κρίνονται).
 • Εργασίας Αρσενικών / Θηλυκών: Για αρσενικούς ή θηλυκούς σκύλους της ίδιας φυλής, ηλικίας 15 μηνών και άνω, με Πιστοποιητικό εργασίας (την ημέρα που κρίνονται).
 • Πρωταθλητών Αρσενικών / Θηλυκών: Για αρσενικούς ή θηλυκούς σκύλους της ίδιας φυλής, ηλικίας 15 μηνών και άνω, με τίτλο πρωταθλητού (την ημέρα που κρίνονται).
 • Βετεράνων Αρσενικών / Θηλυκών: Για αρσενικούς ή θηλυκούς σκύλους της ίδιας φυλής, ηλικίας 8 ετών και άνω (την ημέρα που κρίνονται).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι σκύλοι να συμμετέχουν σε μία από τις επίσημες Κατηγορίες της Έκθεσης.

 • Ζεύγους: Για ένα θηλυκό και έναν αρσενικό σκύλο, ηλικίας 9 μηνών και άνω, της ίδιας φυλής και ιδιοκτησίας.
 • Εκτροφείων: Για 3 έως 5 σκύλους της ίδιας φυλής ασχέτως φύλου, 9 μηνών και άνω, της ίδιας επωνυμίας εκτροφείου και ασχέτως ιδιοκτησίας.
 • Απογόνων: Για έναν αρσενικό ή ένα θηλυκό σκύλο και τρεις έως πέντε απογόνους του πρώτης γενεάς, ηλικίας 9 μηνών και άνω.
 • Νεαρών Χειριστών: Για παιδιά 6-12 και 12-18 ετών που θα παρουσιάσουν σκύλο, ο οποίος θα συμμετέχει υποχρεωτικά και σε κάποια επίσημη κατηγορία της έκθεσης.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Στις Εκθέσεις Μορφολογίας, οι Κριτές έχουν το δικαίωμα να απονείμουν το Πιστοποιητικό Ικανότητος Πρωταθλητού Μορφολογίας (C.A.C), σε σκύλους κάθε αναγνωρισμένης φυλής

α) Πιστοποιητικό Ικανότητας Πρωταθλήματος Ελληνικής Εκτροφής (Π.Ι.Π.Ε.Ε.)

Στις Εκθέσεις Ελληνικής Εκτροφής του ΚΟΕ στους σκύλους που τους έχει απονεμηθεί το C.A.C. απονέμεται και το Π.Ι.Π.Ε.Ε.

β) Πιστοποιητικό Ικανότητας Πρωταθλήματος (Certificat d’ Aptitude au Championnat, C.A.C., C.A.C.J., C.A.C.V.)

 • Πιστοποιητικό Ικανότητος Πρωταθλητού (C.A.C.), απονέμεται σε σκύλους δεκαπέντε (15) μηνών και άνω.
 • Πιστοποιητικό Ικανότητος Πρωταθλητού Νέων (C.A.C.J.), απονέμεται σε σκύλους ηλικίας εννέα έως δεκαοκτώ (9 - 18) μηνών.
 • Πιστοποιητικό Ικανότητος Πρωταθλητού Βετεράνων (C.A.C.V.), απονέμεται σε σκύλους ηλικίας οκτώ (8) ετών & άνω.

γ) Αναπληρωματικό Πιστοποιητικό Ικανότητας Πρωταθλήματος Ελληνικής Εκτροφής (Α.Π.Ι.Π.Ε.Ε.)

Στις Εκθέσεις Ελληνικής Εκτροφής του ΚΟΕ στους σκύλους που τους έχει απονεμηθεί το R.C.A.C. απονέμεται και το Α.Π.Ι.Π.Ε.Ε.

δ) το Αναπληρωματικό Πιστοποιητικό Ικανότητας Πρωταθλήματος (Réserve Certificat d’Aptitude au Championnat).

 • Πιστοποιητικό Ικανότητος Πρωταθλητού Νέων (R.C.A.C.), απονέμεται σε σκύλους δεκαπέντε (15) μηνών και άνω.
 • Πιστοποιητικό Ικανότητος Πρωταθλητού Νέων (R.C.A.C.J.), απονέμεται σε σκύλους ηλικίας εννέα έως δεκαοκτώ (9 - 18) μηνών.
 • Πιστοποιητικό Ικανότητος Πρωταθλητού Βετεράνων (R.C.A.C.V.), απονέμεται σε σκύλους ηλικίας οκτώ (8) ετών & άνω.

Οι Κριτές έχουν το δικαίωμα να απονείμουν το Π.Ι.Π.Ε.Ε. το Α.Π.Ι.Π.Ε.Ε., το C.A.C. και το R.C.A.C. στον Πρώτο Εξαίρετο της Κατηγορίας Εργασίας και ένα δεύτερο ανάμεσα στους Πρώτους Εξαίρετους των κατηγοριών: Εφήβων, Ανοιχτής και Πρωταθλητών ανά φύλο, εκτός από τις φυλές όπου ο Όμιλος Φυλής της χώρας καταγωγής έχει ορίσει (& ο Κ.Ο.Ε. έχει αποδεχθεί) τα Πιστοποιητικά αυτά να απονέμονται βάσει χρώματος ή ποιότητας τριχώματος, κλπ.

Στις Εκθέσεις Greek Winner του ΚΟΕ απονέμεται ο τίτλος Greek Winner

 • Τίτλος Greek Winner απονέμεται σε σκύλους που έχουν λάβει πρόταση C.A.C.I.B. Στις φυλές που δεν απονέμεται C.A.C.I.B. ο τίτλος απονέμεται στους σκύλος που έχουν λάβει το C.A.C.
 • Τίτλος Junior Greek Winner απονέμεται στον Καλύτερο Νέο Φυλής και τον Καλύτερο Νέο Αντιθέτου Φύλου, εφόσον έχουν λάβει J.C.A.C.
 • Τίτλος Veteran Greek Winner απονέμεται στον Καλύτερο Βετεράνο Φυλής και τον Καλύτερο Βετεράνο Αντιθέτου Φύλου, εφόσον έχουν λάβει V.C.A.C.
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015 00:00

Κανονισμοί εξετάσεων φυλών εργασίας

 

 • Ε.Ε.Ι.Π.
 • BH-VT
 • IPO-1 (A,B,C)
 • IPO-2 (A,B,C)
 • IPO-3 (A,B,C)
 • FH1 & FH2
Κατηγορία Κανονισμοί