Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015 00:00

Συχνές Ερωτήσεις

Γενικά

 

Πως μπορώ να γίνω μέλος στον Κ.Ο.Ε.;

Για να γίνετε μέλος στον Κ.Ο.Ε. πρέπει να συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής Μέλους και να την αποστείλετε στον Κ.Ο.Ε. με email, fax ή ταχυδρομείο μαζί με την απόδειξη πληρωμή της εγγραφής (10 €) και της συνδρομής του τρέχοντος έτους (20 €). Επίσης μπορείτε να εγγραφείτε άμεσα στα γραφεία του Κ.Ο.Ε. ή σε κάποια εκδήλωση. Με την εγγραφή σας γίνεστε άμεσα Αρωγό Μέλος του Κ.Ο.Ε. και μετά από 2 χρόνια μπορείτε να γίνετε Τακτικό Μέλος με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι ακολουθώντας την σχετική διαδικασία.

 

Είμαι Αρωγό Μέλος του Κ.Ο.Ε., τι πρέπει να κάνω για να γίνω Τακτικό Μέλος;

Για να γίνει κάποιος Τακτικό Μέλος του Κ.Ο.Ε. πρέπει να έχει συμπληρώσει 2 χρόνια σαν Αρωγό Μέλος και στη συνέχεια να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Για να γίνει αυτό πρέπει να συμπληρώσει την σχετική αίτηση την οποία πρέπει να υπογράψουν 2 ήδη Τακτικά Μέλη του ομίλου και να αποσταλεί στον Κ.Ο.Ε. πριν την Γενική Συνέλευση και εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται στην Πρόσκληση-Αίτηση.

 

 

Γενεαλόγιο – Δηλώσεις Γεννών

 

Γιατί καθαρόαιμοι σκύλοι;

Σκύλοι με κοινά χαρακτηριστικά εμφάνισης και χαρακτήρα θεωρείται ότι ανήκουν σε μία φυλή. Υπάρχουν περισσότερες από 370 αναγνωρισμένες Φυλές Καθαρόαιμων Σκύλων, οι οποίες έχουν ταξινομηθεί από την Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (F.C.I.) σε 10 Ομάδες. Κάθε Ομάδα περιλαμβάνει πολλές Φυλές με κριτήριο τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν οι σκύλοι. Η μορφολογία και η κατασκευή του σώματος του σκύλου καθορίζει πόσο σωστά μπορεί να κινηθεί για την σωστή απόδοση στην εργασία του, ο δε χαρακτήρας του, καθορίζει πόσο γρήγορα και με ποιο τρόπο μπορεί να συνεργαστεί και να συμβιώσει μαζί μας. Για να έχουμε λοιπόν την καλύτερη δυνατή συνεργασία με αυτόν τον υπέροχο φίλο μας πρέπει να γνωρίζουμε τον χαρακτήρα, την συμπεριφορά, την δεκτικότητα και την θέλησή του σε κάθε περίπτωση. Επίσης η σωστή ανατομία, η σκελετική και μυϊκή του «κατασκευή», καθορίζει πόσο σωστά μπορεί να κινηθεί και να εργασθεί. Αυτά όλα μας τα εξηγεί το ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΥΛΗΣ.

Όλοι λοιπόν οι σκύλοι που ανταποκρίνονται στο καθορισμένο ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΥΛΗΣ είναι καθαρόαιμοι σκύλοι. Κάθε καθαρόαιμος σκύλος είναι επίσημα καταγραμμένος στα γενεαλογικά βιβλία του Κυνολογικού Ομίλου της χώρας γέννησής του και φέρει επίσημα επικυρωμένο από τον Όμιλο Πιστοποιητικό Εγγραφής ή και Γενεαλογικό Χάρτη (Pedigree).

 

Γιατί πρέπει να εγγράψω τον σκύλο μου στον Κ.Ο.Ε.;

Η εγγραφή σκύλων στο Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε. είναι απαραίτητη, διότι δίνει το δικαίωμα, ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ, να εγγραφούν και τα μελλοντικά κουτάβια σκύλων στο Γενεαλόγιο και να μπορούν να πάρουν και αυτά pedigree. To pedigree, δηλαδή ο Γενεαλογικός Χάρτης του σκύλου, είναι η ταυτότητα και συγχρόνως η πλήρης ανάλυση προέλευσης και καταγωγής του σκύλου: επίσημο όνομα, ημερομηνία γέννησης, πρόγονοι του σκύλου για 3 τουλάχιστον γενιές, με τα ονόματά τους και τον αριθμό του pedigree τους, υπογραφή του εκτροφέα και σφραγίδα του Κ.Ο.Ε.

 

Αγόρασα ένα σκύλο Ελληνικής εκτροφής. Πως θα παραλάβω το Pedigree του και τι ισχύει για τη μεταβίβαση του;

Το Pedigree θα σας παραδοθεί από τον εκτροφέα του σκύλου μόλις το παραλάβει από τον Κ.Ο.Ε. Μετά την έκδοση του Pedigree ο εκτροφέας θα προχωρήσει και στην μεταβίβαση ιδιοκτησίας του.

 

Αγόρασα ένα σκύλο από εκτροφείο του εξωτερικού. Τι πρέπει να κάνω για να τον εγγράψω στον Κ.Ο.Ε.;

Θα πρέπει να αποστείλετε στον Κ.Ο.Ε. την συμπληρωμένη φόρμα και το αυθεντικό export pedigree το οποίο θα παραλάβετε από τον εκτροφέα του εξωτερικού. Μετά την εγγραφή του στα βιβλία του Κ.Ο.Ε. θα σας επιστραφεί σφραγισμένο το pedigree με τον αριθμό Β.Ε.Κ.

 

Ποια είναι η διαδικασία δήλωσης μίας γέννας στον Κ.Ο.Ε.;

Το αργότερο 30 μέρες μετά την ημερομηνία γέννησης πρέπει να αποσταλούν στον Κ.Ο.Ε. η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα δήλωσης γέννας, τα pedigree των γονέων και η απόδειξη εξόφλησης (21 Euro για κάθε κουτάβι).

 

Εκθέσεις Μορφολογίας – Τίτλοι

 

Τι είναι οι εκθέσεις μορφολογίας;

Οι εκθέσεις μορφολογίες είναι ένα απαραίτητο συστατικό της εκτροφής και της κυνοφιλίας. Κριτές που γνωρίζουν άριστα το πρότυπο της κάθε φυλής και όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκρίνουν τους σκύλους που συμμετέχουν με το πρότυπο αυτό και αποφασίζουν το νικητή με βάση το πόσο κοντά σε αυτό βρίσκεται! Σκοπός τους είναι η εύρεση κατάλληλων γεννητόρων ώστε να συνεχιστεί και κυρίως να εξελιχθεί η κάθε φυλή μετά από  αντικειμενική κρίση από ειδικούς κριτές της μορφολογίας του σκύλου με βάση το πρότυπο κάθε φυλής αλλά και η αξιολόγηση όλων των καθαρόαιμων σκύλων, εκτροφέων και απλών ιδιοκτητών.

Παράλληλα οι εκθέσεις μορφολογίας αποτελούν και ένα εξαιρετικό εργαλείο για την προώθηση της υπεύθυνης κυνοφιλίας και για την ενημέρωση υποψηφίων αγοραστών για την φυλή που τους ενδιαφέρει. Όλες οι εκθέσεις μορφολογίας που διοργανώνονται στη χώρα μας από κυνοφιλικούς ομίλους και ομίλους φυλών τελούν υπό την αιγίδα του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδας ο οποίος παράλληλα διοργανώνει πληθώρα εκθέσεων κάθε χρόνο.

 

Τι χρειάζεται για να λάβω μέρος σε μία έκθεση μορφολογίας;

Για να λάβετε μέρος σε μία έκθεση μορφολογίας αρκεί να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής και να πληρώσετε το σχετικό αντίτιμο. Όλα τα σκυλιά που συμμετέχουν στις εκθέσεις πρέπει να έχουν pedigree από τον Κ.Ο.Ε. ή άλλο όμιλο μέλος της F.C.I., να διαθέτουν microchip και βιβλιάριο στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα εμβόλια.

 

Ποιοι είναι οι τίτλοι που μπορούν να αποκτήσουν οι σκύλοι με τη συμμετοχή τους σε εκθέσεις και πως;

Στις εκθέσεις μορφολογίας στον αρσενικό και στο θηλυκό σκύλο (άνω των 15 μηνών) που κερδίζει την 1η θέση στη φυλή τους απονέμεται το το Πιστοποιητικό Ικανότητος Πρωταθλητού Μορφολογίας (C.A.C.) εφ’ όσον ο κριτής κρίνει ότι καλύπτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Για της ηλικιακές κατηγορίες Junior (9 – 18 μηνών) και Veteran (8 ετών και πάνω) προβλέπονται τα CACJ και CACV αντίστοιχα. Τα Πιστοποιητικά αυτά χρησιμοποιούνται για την απόκτηση τίτλων οι οποίοι θα συνοδεύουν το όνομα τους όπως αναλύεται παρακάτω. Για να απονεμηθούν οι τίτλοι θα πρέπει να συμπληρωθούν οι αντίστοιχες φόρμες και να αποσταλούν στον Κ.Ο.Ε.

 

Πρωταθλητής Ελλάδος Μορφολογίας (CH.GR.)

Ο σκύλος στον οποίο έχουν απονεμηθεί τρία (3) C.A.C. από τρεις διαφορετικούς κριτές, αποκτά τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος (CH.GR.). Για τις φυλές που η F.C.I. ορίζει ότι πρέπει να έχουν Τίτλο Εργασίας για να γίνουν ∆ιεθνείς Πρωταθλητές, οι σκύλοι αυτών των φυλών για να γίνουν Πρωταθλητές Ελλάδος πρέπει να πληρούν και αυτή την προϋπόθεση. Η προϋπόθεση για σκύλους κυνηγετικών φυλών είναι η Εξέταση Φυσικών Προσόντων (Ε.Φ.Υ.Π.), ενώ για σκύλους Φυλών Εργασίας, η Εξέταση Εργασιακής Ικανότητος Πρωταθλητή (Ε.Ε.I.Π.).

 

Μέγας Πρωταθλητής Ελλάδος Μορφολογίας (GRAND CH.GR.)

Ο σκύλος ο οποίος είναι ήδη κάτοχος του Τίτλου του Πρωταθλητή Ελλάδος (CH.GR.), αποκτώντας τρία (3) επιπλέον C.A.C., αποκτά και τον Τίτλο του Μεγάλου Πρωταθλητή Ελλάδος (Grand Greek Champion – Grand CH.GR.).

 

Πρωταθλητής Εκθέσεων Ελλάδος (GR.SH.CH.)

Ο τίτλος αυτός αφορά σκύλους για τους οποίους η F.C.I. ορίζει ότι πρέπει να έχουν Τίτλο Εργασίας προκειμένου να αναδειχθούν ∆ιεθνείς Πρωταθλητές και μπορεί να αποκτηθεί εφόσον έχουν απονεμηθεί έξι (6) C.A.C., χωρίς να απαιτείται Τίτλος Εργασίας.

 

Πρωταθλητής Νέων Ελλάδος Μορφολογίας (J.CH.GR.)

Τίτλος που αφορά σκύλους κάτω των 18 μηνών που συμμετέχουν στην κατηγορία Νέων (Junior) και μπορεί να αποκτηθεί όταν ένας σκύλος έχει κερδίσει 2 CACJ από δύο διαφορετικούς κριτές.

 

Πρωταθλητής Βετεράνων Ελλάδος Μορφολογίας (V.CH.GR.)

Τίτλος που αφορά σκύλους άνω των 8 ετών που συμμετέχουν στην Βετεράνων (Veteran) και μπορεί να αποκτηθεί όταν ένας σκύλος έχει κερδίσει 2 CACV από δύο διαφορετικούς κριτές. Για τις φυλές που η F.C.I. ορίζει ότι πρέπει να έχουν Τίτλο Εργασίας για να γίνουν ∆ιεθνείς Πρωταθλητές, οι σκύλοι αυτών των φυλών για να γίνουν Πρωταθλητές Βετεράνων Ελλάδος πρέπει να πληρούν και αυτή την προϋπόθεση. Η προϋπόθεση για σκύλους κυνηγετικών φυλών είναι η Εξέταση Φυσικών Προσόντων (Ε.Φ.Υ.Π.), ενώ για σκύλους Φυλών Εργασίας, η Εξέταση Εργασιακής Ικανότητος Πρωταθλητή (Ε.Ε.I.Π.).

 

Πρωταθλητής Αναπαραγωγός Ελλάδος (GR.REP.CH.)

Σκύλςο ανεξαρτήτως φύλου, του οποίου τρεις απόγονοι, επίσης ανεξαρτήτως φύλου, ανδειχθούν Πρωταθλητές Μορφολογίας Ελλάδος ή άλλης χώρας ή Διεθνείς πρωταθλητές, αποκτά τον τίτλο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - GREEK REPRODUCER CHAMPION (CHR.GR.REP.).

 

Κατηγορία Συχνές Ερωτήσεις