Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πρακτικού Κυνηγίου & St. Hubert 2016 διοργανώνεται φέτος στην Δανία στις 22-23-24 Οκτωβρίου, ενώ το Μεσογειακό Κύπελλο 2016 στις 18 & 19 Οκτωβρίου στο ίδιο μέρος.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πρακτικού Κυνηγίου & St. Hubert 2016 διοργανώνεται την χρονιά αυτή στην Δανία στις 22-23-24 Οκτωβρίου, ενώ το Μεσογειακό Κύπελλο 2016 στις 18 & 19 Οκτωβρίου στο ίδιο μέρος.

Η Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας ανακοινώνει το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων Υποψηφίων Κριτών Μορφολογίας για το διάστημα 2016-2017, το οποίο αφορά στα Τακτικά Μέλη που έχουν/θα έχουν προηγουμένως αιτηθεί για την ανάδειξή τους σε Κριτή Μορφολογίας και η αίτησή τους έχει/θα έχει εγκριθεί, καθώς και στους Κριτές οι οποίοι έχουν/θα έχουν προηγουμένως αιτηθεί για συμπληρωματικές φυλές.

Η Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας ανακοινώνει την αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων για ανάδειξη νέων Κριτών (πρώτη φυλή).

Στις 4.12.2015 ζητήσαμε εγγράφως από όλους τους αναγνωρισμένους από τον Κ.Ο.Ε. Ομίλους στοιχεία, τα οποία αφορούσαν στην ορθή και σύμφωνη με το

Αγαπητοί κυνόφιλοι,


Την Κυριακή 3.7.2016, 3η ημέρα της Διεθνούς Έκθεσης CAC-CACIB & Greek Winner Show 2016 στον Μαραθώνα, συνέβη ένα τραγικό γεγονός:

caution testkok min

 

Παρακαλούμε λάβετε υπ' όψιν σας τις παρακάτω αλλαγές στο Πρόγραμμα των Εκθέσεων
Please mind the following changes in the Shows' Program

Dogoftheyear2015 
Ο σκύλος της Χρονιάς 2015 που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Προκριματική Έκθεση για την επιλογή 2 (από 24) Ευρωπαϊκών Σκύλων που θα λάβουν μέρος