Η Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας ανακοινώνει την αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων για ανάδειξη νέων Κριτών (πρώτη φυλή).

Στις 4.12.2015 ζητήσαμε εγγράφως από όλους τους αναγνωρισμένους από τον Κ.Ο.Ε. Ομίλους στοιχεία, τα οποία αφορούσαν στην ορθή και σύμφωνη με το

Αγαπητοί κυνόφιλοι,


Την Κυριακή 3.7.2016, 3η ημέρα της Διεθνούς Έκθεσης CAC-CACIB & Greek Winner Show 2016 στον Μαραθώνα, συνέβη ένα τραγικό γεγονός:

caution testkok min

 

Παρακαλούμε λάβετε υπ' όψιν σας τις παρακάτω αλλαγές στο Πρόγραμμα των Εκθέσεων
Please mind the following changes in the Shows' Program

Dogoftheyear2015 
Ο σκύλος της Χρονιάς 2015 που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Προκριματική Έκθεση για την επιλογή 2 (από 24) Ευρωπαϊκών Σκύλων που θα λάβουν μέρος 
Την Τρίτη 5 Ιουλίου διοργανώνουμε Σεμινάριο για τα "Πατουσάκια-Φιλαράκια"

Ο Όμιλος Κυνοφίλων Αγγλικών Δεικτών Ελλάδος αποστέλλοντας την από 13.06.16 Επιστολή του στον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος, έλαβε μια σημαντική πρωτοβουλία που αφορά

Μετά από την κοινοποίηση του συνημμένου εγγράφου προς τον Κ.Ο.Ε. από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο 

Από τις Αρχαιρεσίες της 29.05.2016 προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα