Η Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας ανακοινώνει το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων Υποψηφίων Κριτών Μορφολογίας για το έτος 2018,

Ο Κ.Ο.Ε. διοργανώνει στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2018 Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων Πρακτικού Κυνηγίου, Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT για Βρετανικούς & Ηπειρωτικούς Δείκτες