• Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018
  • Εισηγητής: Petru MUNTEAN (Ρουμανία)

Η Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας ανακοινώνει την αναβολή των προγραμματισμένων για την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 εξετάσεων για συμπληρωματικές φυλές των Υποψηφίων Κριτών Μορφολογίας.

Η Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας ανακοινώνει την αναβολή των προγραμματισμένων για την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 εξετάσεων για συμπληρωματικές φυλές των Υποψηφίων Κριτών Μορφολογίας.

Σελίδα 1 από 7