Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2016 19:11

Προς ενημέρωση του Κοινού

Στις 4.12.2015 ζητήσαμε εγγράφως από όλους τους αναγνωρισμένους από τον Κ.Ο.Ε. Ομίλους στοιχεία, τα οποία αφορούσαν στην ορθή και σύμφωνη με το

Κατηγορία Νέα του KOE