• Προστατεύουμε τις καθαρόαιμες φυλές σκύλων! Νιώθουμε περήφανοι για την ιστορία τους και όσα προσφέρουν στην κοινωνία εδώ και χιλιάδες χρόνια σαν προστάτες, κυνηγοί, σύντροφοι, βοηθοί και διασώστες! Τα προβλέψιμα χαρακτηριστικά των καθαρόαιμων φυλών επιτρέπουν σε όποιον το επιθυμεί να επιλέξει μία φυλή που θα γνωρίζει οτι θα καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες του είτε είναι προσωπικές (πχ μικρόσωμος σκύλος συντροφιάς) είτε κοινωνικές όπως σκύλος οδηγός τυφλών, διασώστης, έρευνας, ποιμενικός και άλλες δραστηριότητες που απαιτούν συγκεκριμένα κληρονομούμενα χαρακτηριστικά.
  • We protect pedigree dogs! We are proud for what they offer to society for thousands of years as guardians, hunters, companions, rescuers and service dogs! The predictable characteristics of purebred dog breeds allow everyone to select a breed that will cover their specific needs either personal (for example small size companion dog) or social as service dog for blind people, search and rescue, shepherd and other activities that demand specific inherited characteristics.
Κατηγορία Νέα του KOE