• Αγαπητά Μέλη, Ιδιοκτήτες Σκύλων, Εκθέτες & Κυνόφιλοι, το ΔΣ του ΚΟΕ με πλήρη αίσθηση ευθύνης, αποφάσισε με λύπη αλλά για λόγους δημοσίας υγείας και συμμόρφωσης του Σωματείου μας στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού, την ΑΚΥΡΩΣΗ & της 3ήμερης Έκθεσης 07-08-09 Μαΐου.
  Συνεχίζουμε με ατομική & συλλογική ευθύνη, με αλληλεγγύη & υπευθυνότητα στην σταδιακή επανένταξη στη κανονική μας ζωή.
 • Επιπλέον το Δ.Σ. αποφάσισε την παρακάτω προσθήκη στους Κανονισμούς του Βαθμολογικού Συστήματος (Point System) για την ανάδειξη των Κορυφαίων Σκύλων Εκθέσεων:
  “Το Βαθμολογικό Σύστημα ισχύει και τα αποτελέσματά του αναρτώνται μόνο στην περίπτωση που μέσα στο έτος διοργανωθούν κατ’ ελάχιστον 15 Εθνικές Εκθέσεις όλων των φυλών (δεν υπολογίζονται οι Έξτρα που διοργανώνονται παράλληλα με αυτές)”.

 • Dear Members, Dog Owners, Participants & Dog-Lovers, the Board of The Kennel Club of Greece with full sense of responsibility for the protection of each & every one, has sadly decided the cancellation of the upcoming Dog Shows of 07 & 08 & 09 May.
  We shall continue with a sense of personal & collective responsibility & with solidarity, to the gradual reintegration to normal living.
 • Additionally the Board of the Kennel Club of Greece has decided to add the following to the Rules of the Greek Point System:
  “The Point System applies and its results are announced only in the case that within a year’s time at least 15 All Breed National Shows are being carried out (The Extra CACs that are organized alongside with them, are not included in this number)”.
Κατηγορία Νέα του KOE