Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014 00:00

Αρχαιρεσίες και Εκλογή νέου Δ.Σ.

AΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ & ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Από τις Αρχαιρεσίες της 01.06.2014 προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα

Κατηγορία Νέα του KOE