Νέα Ανακοίνωση από την Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας

Η Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας ανακοινώνει το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων Υποψηφίων Κριτών Μορφολογίας για το διάστημα 2016-2017, το οποίο αφορά στα Τακτικά Μέλη που έχουν/θα έχουν προηγουμένως αιτηθεί για την ανάδειξή τους σε Κριτή Μορφολογίας και η αίτησή τους έχει/θα έχει εγκριθεί, καθώς και στους Κριτές οι οποίοι έχουν/θα έχουν προηγουμένως αιτηθεί για συμπληρωματικές φυλές.


Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

2016

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016 για ανάδειξη νέων Κριτών (πρώτη φυλή) - συνέντευξη και γραπτή εξέταση, καθώς και για συμπληρωματικές φυλές, στα γραφεία του Κ.Ο.Ε. (Κοιμ. Θεοτόκου 40, Αγ. Στέφανος 145 65). ώρα 09:30 π.μ. για την συνέντευξη για τους Υποψηφίους που αιτούνται για πρώτη φυλή και 13:00 για αυτούς που αιτούνται για συμπληρωματικές φυλές
Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2016 για συμπληρωματικές φυλές

2017

Τετάρτη 05 Απριλίου 2017 για συμπληρωματικές φυλές
Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 για συμπληρωματικές φυλές
Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 για συμπληρωματικές φυλές
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 για ανάδειξη νέων Κριτών (πρώτη φυλή) - συνέντευξη και γραπτή εξέταση, καθώς και για συμπληρωματικές φυλές
Τετάρτη 06 Δεκεμβρίου 2017 για συμπληρωματικές φυλές