Αλλαγές στο Πρόγραμμα των Εκθέσεων

caution testkok min

 

Παρακαλούμε λάβετε υπ' όψιν σας τις παρακάτω αλλαγές στο Πρόγραμμα των Εκθέσεων
Please mind the following changes in the Shows' Program


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / FRIDAY:
Τα Ντόμπερμαν θα κριθούν από τον Κριτή κ. Dusan PAUNOVIC στον Στίβο 1, μετά τους Νέας Γής
Dobermanns will be judged by the Judge Mr. Dusan PAUNOVIC in Ring 1, after New Foundlands


ΚΥΡΙΑΚΗ / SUNDAY:
Τα Γαλλικά Μπουλντόγκ & τα Παγκ θα κριθούν από τον Κριτή κ. Stefan Sinko στον Στίβο 7 μετά τους Ιρλανδικούς Σέττερ
Bouledogue Française & Pugs will be judged by the Judge Mr. Stefan Sinko in Ring 7, after Irish Red Setters