ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ καθώς και ΤΟΠΙΚΟΥΣ ή ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΥΣ που διοργανώνουν Αγώνες ΑΚΙ

Μετά από την κοινοποίηση του συνημμένου εγγράφου προς τον Κ.Ο.Ε. από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο 

αφορά στην παράτυπη διοργάνωση Aγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων εκτός επιτρεπομένης περιόδου και χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αίτημα την κοινοποίηση στους Ομίλους Μέλη μας (παρά το γεγονός ότι ο Κ.Ο.Ε. δεν έχει καμία σχετική ενημέρωση από κανένα Όμιλο υπό την αιγίδα του για σχετική διοργάνωση), θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή και να τονίσουμε σε όλους τους Ομίλους ότι η διοργάνωση Α.Κ.Ι. που πραγματοποιείται χωρίς τις σχετικές εγκρίσεις είναι παράνομη & άκυρη, λειτουργεί δε δυσφημιστικά για την ελληνική κυνοφιλία και παρακαλούμε όπως ακυρωθούν οποιεσδήποτε τυχόν προγραμματισμένες σχετικές ενέργειες.

 

letterYpourgeio