Ανακοίνωση από την Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας

Η Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας ανακοινώνει την διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για ανάδειξη νέων Κριτών (πρώτη φυλή)
στα γραφεία του Κ.Ο.Ε. (Κοιμ. Θεοτόκου 40, Αγ. Στέφανος 145 65) την Κυριακή 04 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15 Ιουλίου 2016.