ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Ο.Ε.

Η Επιτροπή Κριτών Εργασίας Κυνηγετικών Σκύλων του Κ.Ο.Ε. αποφάσισε την διενέργεια προφορικής συνέντευξης σε υποψήφιους Κριτές Βρετανικών και Ηπειρωτικών Δεικτών

παράλληλα με την αξιολόγηση των τυπικών προϋποθέσεων των αιτουμένων, προκειμένου να προχωρήσουν ή όχι σε γραπτές, προφορικές και πρακτικές εξετάσεις για την ανάδειξή τους σε Κριτές Α.Κ.Ι.

Η Επιτροπή παρακαλεί πολύ τους αιτηθέντες να προσέλθουν στα γραφεία του Κ.Ο.Ε. (Κοιμ. Θεοτόκου 40, Αγ. Στέφανος 145 65) το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ.