37ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκύλων Δεικτών Πρακτικού Κυνηγίου & 9ο Μεσογειακό Κύπελλο – Νις Σερβίας

Μετά την διεξαγωγή των Αγώνων Επιλογής Εθνικών Ομάδων για το 37ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκύλων Δεικτών Πρακτικού Κυνηγίου και για το 9ο Μεσογειακό Κύπελλο, επιλέχθηκαν από τον Εκλέκτορα κ. Χρήστο Ψυχάρη οι κάτωθι Εθνικές Ομάδες.

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 37ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΥΛΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
 
EOBPPH
 
ΟΜΑΔΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
 • ALAN GRUPPO DI GIORGIO, Αγγλικός Σέττερ, BEK-126335, Ιδ.: Κωνσταντίνος ΜΠΑΝΑΣΑΣ, Κυν.: Γιώργος ΔΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ
 • KARDAMILI’S ARHON, Πόιντερ, BEK-091639, Ιδ.: Χρήστος ΤΖΙΡΜΠΗΣ, Κυν.: Παναγιώτης ΚΟΣΜΑΣ
 • MPLEK CANE DI LOUMARIO, Πόιντερ, BEK-092396, Ιδ.: Ξενοφών ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗΣ, Κυν.: Μάριος ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ
 • RADENTIS CESTER, Αγγλικός Σέττερ, BEK-099170, Ιδ.: Βασίλειος ΠΑΛΜΕΣ, Κυν.: Βασίλειος ΠΑΛΜΕΣ

ΡΕΖΕΡΒΑ

 • TROPEON CIRO, Πόιντερ, BEK-090644, Ιδ.: Βασίλειος ΠΑΛΜΕΣ, Κυν.: Βασίλειος ΠΑΛΜΕΣ
 • MAMBA GRUPPO DI GIORGIO, Αγγλικός Σέττερ, BEK-122283, Ιδ.: Γιώργος ΔΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ, Κυν.: Γιώργος ΔΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ

 

EOCPPH
 
 
 
ΟΜΑΔΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
 • PROPHET ELIAS HOPE, Γερμανικός Κοντότριχος Δείκτης, BEK-129207, Ιδ.: Κλόντ & Πόπη ΟΝΤΡΙΑ, Κυν.: Κλόντ ΟΝΤΡΙΑ
 • LOUSTIK ALESSANDRO & NICOLA, Επανιέλ Μπρετόν, BEK-126998, Ιδ.: Αθανάσιος ΘΕΟΧΑΡΗΣ & Γιάννης ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ, Κυν.: Αχιλλέας ΓΙΑΠΠΟΣ
 • STRIMONA’S F.I. IONAS, Επανιέλ Μπρετόν, BEK-129682, Ιδ.: Αθανάσιος ΘΕΟΧΑΡΗΣ & Απόστολος ΑΓΕΛΑΡΑΚΗΣ, Κυν.: Αχιλλέας ΓΙΑΠΠΟΣ
 • PROPHET ELIAS KNOCK ON WOOD, Γερμανικός Κοντότριχος Δείκτης, BEK-129201, Ιδ.: Κλόντ & Πόπη ΟΝΤΡΙΑ, Κυν.: Κλόντ ΟΝΤΡΙΑ
ΡΕΖΕΡΒΑ
 • PROPHET ELIAS TUTTI FRUTTI, Γερμανικός Κοντότριχος Δείκτης, BEK-129208, Ιδ.: Κλόντ & Πόπη ΟΝΤΡΙΑ, Κυν.: Κλόντ ΟΝΤΡΙΑ
 • HANNIBAL EXSERRON G.S., Επανιέλ Μπρετόν, BEK-115093, Ιδ.: Γεώργιος ΣΙΑΜΚΑΣ, Κυν.: Αχιλλέας ΓΙΑΠΠΟΣ
 

37ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκύλων Δεικτών Πρακτικού Κυνηγίου & 9ο Μεσογειακό Κύπελλο – Νις Σερβίας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 9o ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
 
 
 
EOBPCM
 
 
ΟΜΑΔΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
 • D.S. DEPI’S TSITRO, Αγγλικός Σέττερ, BEK-123375 Ιδ.: Δέσποινα ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ & Σταύρος ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, Κυν.: Θεόδωρος ΜΑΥΡΙΔΗΣ
 • GIANNI DEL DUDA, Αγγλικός Σέττερ, BEK-131204, Ιδ.: Κυριάκος ΠΑΤΣΗΣ, Κυν.: Παναγιώτης ΚΟΣΜΑΣ
 • CIRO SIRTOUF, Αγγλικός Σέττερ, BEK-084521, Ιδ.: Νικόλαος ΠΡΕΖΑΣ, Κυν.: Παναγιώτης ΚΟΣΜΑΣ
 • LADY, Αγγλικός Σέττερ, BEK-109453, Ιδ.: Αθανάσιος ΚΟΛΛΑΡΑΣ, Κυν.: Φώτιος ΜΕΝΤΕΣ
ΡΕΖΕΡΒΑ
 • ALEX, Αγγλικός Σέττερ, BEK-109453, Ιδ.: Χρήστος ΤΖΙΡΜΠΗΣ, Κυν.: Παναγιώτης ΚΟΣΜΑΣ
 • ONE DREAM KOSMAS CASPER, Αγγλικός Σέττερ, BEK-117497, Ιδ.: Παναγιώτης ΚΟΣΜΑΣ, Κυν.: Παναγιώτης ΚΟΣΜΑΣ
 
ΟΜΑΔΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
 
 
 
EOCPPH
 
 
 
 • LOUSTIK ALESSANDRO & NICOLA, Επανιέλ Μπρετόν, BEK-126998, Ιδ.: Αθανάσιος ΘΕΟΧΑΡΗΣ & Γιάννης ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ, Κυν.: Αχιλλέας ΓΙΑΠΠΟΣ
 • STRIMONA’S F.I. IONAS, Επανιέλ Μπρετόν, BEK-129682, Ιδ.: Αθανάσιος ΘΕΟΧΑΡΗΣ & Απόστολος ΑΓΕΛΑΡΑΚΗΣ, Κυν.: Αχιλλέας ΓΙΑΠΠΟΣ
 • PROPHET ELIAS KNOCK ON WOOD, Γερμανικός Κοντότριχος Δείκτης, BEK-129201, Ιδ.: Κλόντ & Πόπη ΟΝΤΡΙΑ, Κυν.: Κλόντ ΟΝΤΡΙΑ
 • HANNIBAL EXSERRON G.S., Επανιέλ Μπρετόν, BEK-115093, Ιδ.: Γεώργιος ΣΙΑΜΚΑΣ, Κυν.: Αχιλλέας ΓΙΑΠΠΟΣ
ΡΕΖΕΡΒΑ
 • PROPHET ELIAS HOPE, Γερμανικός Κοντότριχος Δείκτης, BEK-129207, Ιδ.: Κλόντ & Πόπη ΟΝΤΡΙΑ, Κυν.: Κλόντ ΟΝΤΡΙΑ
 • PROPHET ELIAS TUTTI FRUTTI, Γερμανικός Κοντότριχος Δείκτης, BEK-129208, Ιδ.: Κλόντ & Πόπη ΟΝΤΡΙΑ, Κυν.: Κλόντ ΟΝΤΡΙΑ

Εκλέκτορας των Εθνικών Ομάδων μας ήταν ο κ. Χρήστος Ψυχάρης