ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α.Κ.Ι.)

Η Επιτροπή Κριτών Α.Κ.Ι. (Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων) στην Συνεδρίασή της της 09.05.2015 αποφάσισε την διενέργεια Εξετάσεων Ανάδειξης Κριτών Εργασίας (Α.Κ.Ι.).
Παρακαλούν όσους ενδιαφέρονται & πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Κ.Ο.Ε. (Κεφάλαιο VII, Τμήμα Β΄Κριτές Εργασίας), να αποστείλουν την σχετική Αίτηση συμπληρωμένη στον Κ.Ο.Ε. (υπ΄όψιν ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ Α.Κ.Ι.) ώστε να ορισθεί ημερομηνία Εξετάσεων, η οποία θα ανακοινωθεί στην Ιστοσελίδα μας & στο Facebook.