ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ο. ΤΟΥ Κ.Ο.Ε. για το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ FCI και για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ IGP ΧΡΟΝΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ο. ΤΟΥ Κ.Ο.Ε. για το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ FCI και για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ IGP ΧΡΟΝΙΑΣ

 • Για την πρόκριση στην Εθνική ομάδα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της F.C.I. θα πραγματοποιούνται δύο Προκριματικοί Αγώνες. Ο πρώτος θα πραγματοποιείται τέλος Ιανουαρίου και ο δεύτερος στα μέσα Μαρτίου.
 • Δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των αθλητών και στους δύο Προκριματικούς.
 1. Προτεραιότητα για την συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα έχουν οι αθλητές που θα συμμετέχουν και στους δυο Προκριματικούς.
 2. Aθλητής που λάβει μέρος και στους δυο Προκριματικούς Αγώνες για να επιλεγεί θα πρέπει να επιτύχει βαθμολογία 255 και άνω στον έναν από τους δύο αγώνες .
 3. Εάν δεν έχει συμπληρωθεί η Εθνική ομάδα από τους αθλητές που έχουν λάβει μέρος και στους δυο αγώνες, θα συμπληρώνεται αυτόματα από τον αθλητή που έχει συμμετάσχει μόνο σε έναν Προκριματικό και έχει λάβει την υψηλότερη βαθμολογία.
 4. Αθλητής που λάβει μέρος μόνο σε έναν Προκριματικό Αγώνα και επιτύχει βαθμολογία πάνω από 270 βαθμούς, επιλέγεται στην Εθνική Ομάδα χωρίς να χρειάζεται να συμμετάσχει στον δεύτερο.
 5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ενός αθλητού που έχει δώσει δυο Προκριματικούς με αθλητή που έχει δώσει έναν Προκριματικό, προκρίνεται ο αθλητής που έχει δώσει δυο Προκριματικούς (π.χ. ένας αθλητής έχει 255 βαθμούς και έχει πάρει μέρος σε δυο αγώνες και ο άλλος αθλητής έχει 260 βαθμούς και έναν αγώνα, προηγείται ο αθλητής με τους 255 βαθμούς).
 6. Τους Προκριματικούς θα κρίνουν δυο Κριτές, ένας Έλληνας και ένας ξένος, οι οποίοι θα προκύπτουν μετά από κλήρωση.
 7. Για να συμμετάσχει ένας αθλητής σε Προκριματικό Αγώνα θα πρέπει ο σκύλος του να έχει ήδη την ανώτατη βαθμίδα του IGP3.

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ IGP ΧΡΟΝΙΑΣ
 • Στον καθιερωμένο θεσμό του «Κυπέλλου Χρονιάς», ο νικητής ονομάζεται «Κυπελλούχος Ελλάδος πχ 2024».
 • Ο Κυπελλούχος Ελλάδος της Χρονιάς, θα είναι ο σκύλος που θα συγκεντρώσει στην ανώτατη βαθμίδα (IGP3) την υψηλότερη βαθμολογία αθροιστικά από τους δύο Προκριματικούς Αγώνες της χρονιάς.
 • Η συμμετοχή & στους 2 Αγώνες είναι απαραίτητη για την ανάδειξη του Κυπελλούχου.
 • Οι βαθμολογίες του Κυπελλούχου & στους 2 Αγώνες, θα πρέπει να είναι 255 πόντοι και άνω.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται στην κατάταξη ο καλύτερος στα Καθήκοντα Προστασίας, μετά ο καλύτερος στην Υπακοή & τέλος στην Ιχνηλασία