ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ο. ΤΟΥ Κ.Ο.Ε. για το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ IGP ΧΡΟΝΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ο. ΤΟΥ Κ.Ο.Ε. για το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – IGP F.C.I. 2024

• Θα πραγματοποιηθούν δύο Προκριματικοί Αγώνες, ένας τέλος Ιανουαρίου & ένας στα μέσα Μαρτίου.
• Για την συμμετοχή ενός σκύλου στους Προκριματικούς Αγώνες προϋπόθεση είναι να βρίσκεται ήδη στο ανώτατο επίπεδο του IGP3
• Όριο συμμετοχής για την Εθνική Ομάδα, θα είναι οι 255 βαθμοί , (σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο καλύτερος στα Καθήκοντα Προστασίας, μετά ο καλύτερος στην Υπακοή & τέλος στην Ιχνηλασία).
• H συμμετοχή & στους δύο (2) Προκριματικούς Αγώνες δεν είναι υποχρεωτική για την επιλογή στην Εθνική Ομάδα.
• Αν κάποιος αθλητής στον πρώτο Προκριματικό Αγώνα πάρει βαθμολογία πάνω από 270 βαθμούς, επιλέγεται αυτόματα στην Εθνική Ομάδα, χωρίς να απαιτείται να λάβει μέρος στον δεύτερο Προκριματικό.
• Η ελάχιστη βαθμολογία των 255 βαθμών, απαιτείται τουλάχιστον σε ένα Προκριματικό Αγώνα.
• Προτεραιότητα για την επιλογή στην Ε.Ο. θα έχουν οι αθλητές που θα συμμετάσχουν και στους δύο Αγώνες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ενός αθλητού που έχει συμμετάσχει σε δυο Προκριματικούς Αγώνες με αθλητή που έχει δώσει έναν Προκριματικό Αγώνα επιλέγεται ο αθλητής που έχει αγωνισθεί σε δυο Προκριματικούς. Παραδείγματος χάριν ένας αθλητής που έχει επιτύχει 255 βαθμούς και έχει πάρει μέρος σε δυο αγώνες και ο άλλος αθλητής έχει 260 βαθμούς και έναν αγώνα, προηγείται ο αθλητής με τους 255 βαθμούς.
• Εάν δεν συμπληρωθεί η Εθνική ομάδα από τους αθλητές που έχουν λάβει μέρος και στους δυο Προκριματικούς Αγώνες, θα συμπληρώνεται αυτόματα από τον αθλητή που έχει δώσει μόνο έναν Προκριματικό και έχει πάρει την υψηλότερη βαθμολογία.

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ IGP ΧΡΟΝΙΑΣ

• Στον καθιερωμένο θεσμό του «Κυπέλλου Χρονιάς», ο νικητής ονομάζεται «Κυπελλούχος Ελλάδος πχ 2024».
• Ο Κυπελλούχος Ελλάδος της Χρονιάς, θα είναι ο σκύλος που θα συγκεντρώσει στην ανώτατη βαθμίδα (IGP3) την υψηλότερη βαθμολογία αθροιστικά από τους δύο Προκριματικούς Αγώνες της χρονιάς.
• Η συμμετοχή & στους 2 Αγώνες είναι απαραίτητη για την ανάδειξη του Κυπελλούχου.
• Οι βαθμολογίες του Κυπελλούχου & στους 2 Αγώνες, θα πρέπει να είναι 255 πόντοι και άνω.
• Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται στην κατάταξη ο καλύτερος στα Καθήκοντα Προστασίας, μετά ο καλύτερος στην Υπακοή & τέλος στην Ιχνηλασία