Ανακοίνωση για Εξετάσεις IGP

igp rules  Από την 01 Ιανουαρίου 2023 σε όλες τις εξετάσεις FCI-IGP, που διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς της FCI, 

απαγορεύεται η χρήση του stick πάνω στο σκύλο, η πίεση με αυτό όμως πραγματοποιείται κανονικά, όπως προβλέπεται μέχρι σήμερα.