Εκπροσώπηση στους διαγωνισμούς Νεαρών Χειριστών στις Διεθνείς Διοργανώσεις

jhWDS etc

Το Δ.Σ. του ΚΟΕ αποφάσισε ότι η εκπροσώπησή μας στους διαγωνισμούς των Νεαρών Χειριστών στην Παγκόσμια και στην Πανευρωπαϊκή Έκθεση της FCI καθώς και στην έκθεση CRUFTS θα γίνεται πλέον από τον Νεαρό Χειριστή ή την Νεαρή Χειρίστρια που βγήκε πρώτη στο Βαθμολογικό Σύστημα της αμέσως προηγούμενης χρονιάς. Παραδείγματος χάρη στην Παγκόσμια Έκθεση του 2024 εκπρόσωπος θα είναι ο καλύτερος χειριστής του 2023.
Μέχρι σήμερα, επειδή το Βαθμολογικό Σύστημα της κάθε χρονιάς δεν ολοκληρωνόταν εγκαίρως, εκπρόσωπός μας οριζόταν ο Καλύτερος Νεαρός Χειριστής της προ-προηγούμενης χρονιάς και φέτος θα είναι η πρώτη - μεταβατική - χρονιά αλλαγής αυτού.
Έτσι αυτήν την χρονιά, στην Πανευρωπαϊκή και στην έκθεση CRUFTS 2023 θα μεταβεί η Καλύτερη Νεαρή Χειρίστρια του 2021 (η οποία ήταν Καλύτερη Νεαρή Χειρίστρια και του 2019 και του 2020, αλλά δεν είχε την δυνατότητα να συμμετάσχει σε αυτό το διαγωνισμό λόγω των περιορισμών που επέβαλε ο COVID-19) ενώ στην Παγκόσμια έκθεση θα πάει ο Καλύτερος Νεαρός Χειριστής του 2022.