Εξετάσεις για Υποψήφιους Κριτές Εργασίας Ιχνηλατών Σκύλων

Η Επιτροπή Κριτών Εργασίας Ιχνηλατών Σκύλων ανακοινώνει την πραγματοποίηση Εξετάσεων για Υποψήφιους Κριτές Εργασίας Ιχνηλατών Σκύλων

(προφορικές και γραπτές) την Παρασκευή 09.09.2022 και ώρα 19:30 στην αίθουσα του Ξενοδοχείου “MILIONIS” στα Γρεβενά.