Πρόγραμμα Εξετάσεων Υποψήφιων και Δόκιμων Κριτών Μορφολογίας

Η Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας ανακοινώνει το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων Υποψηφίων & Δόκιμων Κριτών Μορφολογίας για το έτος 2022,

το οποίο αφορά στα Τακτικά Μέλη που έχουν/θα έχουν προηγουμένως αιτηθεί για την ανάδειξή τους σε Κριτή Μορφολογίας και η αίτησή τους έχει/θα έχει εγκριθεί, καθώς και στους Κριτές οι οποίοι έχουν/θα έχουν προηγουμένως αιτηθεί για συμπληρωματικές φυλές.


Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

  • Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 για συμπληρωματικές φυλές
  • Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 για συμπληρωματικές φυλές
  • Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 για ανάδειξη νέων Κριτών (πρώτη φυλή) - συνέντευξη και γραπτή εξέταση, καθώς και για συμπληρωματικές φυλές. Υπενθυμίζουμε ότι οι Υποψήφιοι Κριτές, που αιτούνται για πρώτη φυλή θα πρέπει να στείλουν εκ νέου τις αιτήσεις τους τρεις μήνες πριν την ημερομηνία των Εξετάσεων.