Ειδικός λογαριασμός “FCI-SOLIDARITY WITH UKRAINE”

IMG 7203 SMALL       IMG 7203 SMALL

Το ΔΣ του ΚΟΕ όπως δεσμεύθηκε, κατέθεσε στον ειδικό λογαριασμό “FCI-SOLIDARITY WITH UKRAINE” που άνοιξε η Διεθνής Κυνολογική Ομοσπονδία – FCI με σκοπό την συμπαράσταση και την έμπρακτη οικονομική υποστήριξη των πληττόμενων Ουκρανών  κυνόφιλων και εκτροφέων, τα παρακάτω ποσά:

  • 3.000€ από το ταμείο του Σωματείου μας
  • 860€ από τους φίλους του Agility, στην ειδική εκδήλωση που διοργανώσαμε μετά από πρωτοβουλία τους
  • 105€ στον 2ο Προκριματικό Αγώνα Agility
  •  30€ στον Αγώνα Obedience του ΚΟΒΕΠΕ
  •  70€ στον 2ο Προκριματικό Αγώνα IGP

The Board of Directors of KOE, as promised, deposited in the special account "FCI-SOLIDARITY WITH UKRAINE" opened by the FCI - Federation Cynologique Internationale in order to support and provide practical financial support to the affected Ukrainian dog lovers and breeders the following amounts of money:

  • 3,000€ from the fund of our Association
  • 860€ from the Agility people, in the special fundraising event we organized on their initiative
  • 105€ in the 2nd Agility Qualification Trials
  •  30€ in KOVEPE Obedience Trials
  •  70 € in the 2nd IGP Qualification Trials