1ος Προκριματικός & Πρωταθληματικός Αγώνας Agility, 19 & 20 Φεβρουαρίου 2022

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις λίστες εκκίνησης καθώς και τα αποτελέσματα ανά διαδρομή από τον 1ο Προκριματικό & Πρωταθληματικό Αγώνα Agility που έγινε στις 19-20 Φεβρουαρίου, στο Tatoi Dog Playgroud.

  • Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους βοήθησαν στη διοργάνωση & πραγματοποίηση του Αγώνα αυτού & ιδιαιτέρως την Επιτροπή Agility του ΚΟΕ για την οργάνωση του Αγώνα & την εξαιρετική συνεργασία.
  • Πολλές ευχαριστίες θέλουμε να απευθύνουμε στην Κτηνίατρο του Αγώνα κ Ηλέκτρα Παπαδέα, που προσέφερε αφιλοκερδώς της υπηρεσίες της & τις δύο ημέρες !!!
  • Επίσης ευχαριστούμε πολύ την Άννα Καριώτη για τη διάθεση των φωτογραφιών της για να τις χρησιμοποιήσουμε στα ΜΚΔ.